lten

Apie projektus ir CPVA funkcijas

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 129 redakcija, toliau – Aprašas), viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau –CPVA) paskirta Vystomojo bendradarbiavimo projektus administruojančia institucija (projektų administratoriumi), kai Vystomojo bendradarbiavimo projektus įgyvendinanti institucija negali pati administruoti tokių projektų efektyvesniu būdu, racionaliai naudodama jai skirtas lėšas arba priima sprendimą projekto administravimo funkcijas perduoti CPVA.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/246799f0b8ce11e3ad2eed5a4e1b7108

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės asignavimų kasmet įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą, pagal kurią įgyvendinamų projektų administravimą 2017 m. kovo 31 d. tarp Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) ir CPVA pasirašyta jungtinės veiklos sutartimi Nr. 10-59/2017/4-2 (toliau - jungtinės veiklos sutartis) perdavė CPVA.

Vadovaujantis jungtinės veiklos sutartimi, nuo 2017 m. kovo 31 d. iki 2018 m. kovo 1 d. laikotarpiu CPVA vykdo šias funkcijas:

  • Atlieka visų pagal paskelbtą kvietimą pateiktų koncepcijų ir (arba) paraiškų administracinį vertinimą;
  • Parengia ir pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais;
  • Vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą;
  • Apmoka projektų vykdytojams patirtas ir mokėjimo prašymuose deklaruotas projektų išlaidas.

Išsami informacija apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklas - https://orangeprojects.lt/.

Atnaujinta: 2017.04.24 18:34