lten

Apie projektus ir CPVA funkcijas

Lietuva, 2004 m. tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore.

Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

Užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės asignavimų kasmet įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą, pagal kurią įgyvendinamų projektų administravimą nuo 2017 m. kovo 31 d.  jungtinės veiklos sutartimi perdavė CPVA.

Nuo 2017 m. kovo 31 d. CPVA vykdo šias funkcijas:

  • Atlieka visų pagal paskelbtą kvietimą pateiktų koncepcijų ir (arba) paraiškų vertinimą;
  • Parengia ir pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais;
  • Vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą;
  • Apmoka projektų vykdytojams patirtas ir deklaruotas projektų išlaidas.

Už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą bei koordinavimą yra atsakingas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas.

Išsami informacija apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklas skelbiama adresu https://orangeprojects.lt/.

Atnaujinta: 2018.03.06 13:06