Kas gali įgyvendinti projektus? - Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektai - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Kas gali įgyvendinti projektus?

Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytoju gali būti Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita organizacija, jų padalinys arba fizinis asmuo, su kuriais valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga sudaro vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį to projekto paraiškoje ir (arba) patikslintoje projekto paraiškoje numatytiems tikslams įgyvendinti.

Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/246799f0b8ce11e3ad2eed5a4e1b7108

Atnaujinta: 2017.06.20 14:32