lten

Kas gali įgyvendinti projektus?

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos - Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytojos (toliau – projekto vykdytojas) bei jų partneriai valstybėje partnerėje (Projekto vykdytojo partneriu laikomas subjektas, su kuriuo projekto vykdytojas bendradarbiauja įgyvendindamas projektą ir kurį nurodo projekto paraiškoje).

Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/246799f0b8ce11e3ad2eed5a4e1b7108

Atnaujinta: 2017.04.24 18:37