lten

Tarptautiniai vystomojo bendradarbiavimo konkursai

Šioje skiltyje talpinamos nuorodos į numatomus skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis, kuriuose galėtų dalyvauti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos. Konkursai buvo atrinkti remiantis šiais kriterijais:

1)      Tarptautinis vystomojo bendradarbiavimo projekto donoras- Europos Sąjunga;

2)       Šalys gaunančios paramą - Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) šalys (Turkija, Albanija, Juodkalnija ir Serbija, ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas) ir Europos kaimynystės instrumento (ENI) Rytų šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina);

3)      Sritys, kuriose Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties, pvz. per Dvynių programą (muitinės, policijos, veterinarijos, transporto, socialinių reikalų ir kt. sritys). Nurodytos sritys išskirtos remiantis Europos Komisijos vystomojo bendradarbiavimo sričių skaidymu.

Atkreipiame dėmesį, kad šioje skiltyje dedamos nuorodos į konkursus ir pilnos informacijos reikėtų ieškoti pačiame konkurso puslapyje, kuriame atnaujinama informacija ir sudėti konkurso dokumentai. Taip pat šiame puslapyje nėra sudėti visi konkursai, kurie atitinka aukščiau nurodytus kriterijus, todėl tai nėra galutinis numatomų skelbti ir (arba) paskelbtų vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis, konkursų sąrašas. Daugiau konkursų galima rasti tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo donorų oficialiuose puslapiuose.

Norėdamos pasitarti dėl galimybės dalyvauti šiuose konkursuose, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos gali kreiptis į CPVA Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių el. paštu cooperation@cpva.lt arba tel. 8 5 249 9230. 

Atnaujinta: 2017.09.20 13:42