lten

Apie programą

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra Vidaus saugumo fondas 2014–2020 m. (toliau VSF), kuris valstybėms narėms padės įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat rems naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Žin., 2013, Nr. 98-4855).

Vidaus saugumo fondą sudaro 2 finansinės priemonės:

Daugiau informacijos apie fondą galite rasti www.vrm.lt.

Atnaujinta: 2017.01.13 17:08