lten

Rekomendacijos

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REKOMENDACIJOS 2014-2020 M. VIDAUS SAUGUMO FONDO PROGRAMOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

Atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo programos projektus didžiąją dalį viešųjų pirkimų VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) tikrina paskesnės viešųjų pirkimų priežiūros būdu, siekiant išvengti nustatomų pažeidimų bei finansinių korekcijų, CPVA parengė rekomendacijas, kuriomis pataria vadovautis vykdant viešuosius pirkimus.

 Rengiant viešojo pirkimo dokumentus itin svarbios yra šios sudedamosios dalys:

VP

Atnaujinta: 2016.08.16 14:02