Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Parama Serbijai pasiekti ES 23 derybinio skyriaus tikslus ypatingą dėmesį skiriant kovai su korupcija ir pagrindinėms teisėms (Chapter 23)

Parama Serbijai pasiekti ES 23 derybinio skyriaus tikslus ypatingą dėmesį skiriant kovai su korupcija ir pagrindinėms teisėms (Chapter 23)

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa

Metai: 2022-2025

Biudžetas: 6,5 mln. eurų (CPVA dalis 541 018,00 EUR, Olandijai (per dotacijų sutartį) – 159 892,00 EUR, viso – 700 910,00 EUR)

Lyderis: Vokietija (GIZ)

CPVA funkcijos: CPVA dalyvauja įgyvendinant 2 iš 3 programos komponentų.

Antikorupcijos srityje, Lietuva padės Serbijos korupcijos prevencijos agentūrai toliau stiprinti savo vaidmenį, efektyvumą, bendruosius gebėjimus ir funkcionavimą, prisidėti rengiant Nacionalinę kovos su korupcija strategiją, taip pat vertinant korupcijos riziką ir rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą.

Ombudsmeno srityje, ekspertai teiks paramą įgyvendinant 23 derybinio skyriaus veiksmų plane numatytas veiklas, kaip, konsultuoti dėl teisės aktų pakeitimų, stiprinti ombudsmeno tarnybos gebėjimus, Nacionalinį kankinimo prevencijos mechanizmą, taip pat vietos ombudsmeno biurų stiprinimas.

Projekto tikslas: prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 23 derybiniame skyriuje „Teismai ir pagrindinės teisės“, vykdymo.

Palikti atsiliepimą
En