Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Priemonė remianti Serbiją siekiant 24 derybinio skyriaus tikslų: teisingumas, laisvė ir saugumas

Priemonė remianti Serbiją siekiant 24 derybinio skyriaus tikslų: teisingumas, laisvė ir saugumas

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2022-2025

Biudžetas: 5 mln. eurų (CPVA dalis 3 690 688,00 eurų)
Lyderis: CPVA

Partneriai: FIIAPP (Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra), DCPC (Italija)

Projektas siekia padėti Serbijai pagerinti gebėjimus kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Projektas turi du komponentus, kurie nukreipti į:
1) Profesinių įgūdžių ir gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima aktyvų tyrimą, įskaitant sistemingą pinigų srautų stebėjimą; ikiteisminio tyrimo ir tyrimo etape surinktų įrodymų analizė ir jų svarba teismuose, siekiant sukurti aiškią ir homogenišką teismų praktiką; parama institucijoms, siekiant nustatyti pradinius rezultatus sekant nusikalstamu būdu įgyto turto įšaldymą ir konfiskavimą; didinti pajėgumus atliekant sudėtingus finansinius tyrimus.
2) Operatyvinių gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima: paramą kriminalinei policijai tobulinant profesinius įgūdžius, gerinant veiklos priemones ir operatyvinius pajėgumus; tobulinimą Nacionalinės kriminalinės žvalgybos sistemos; pagalba užtikrinant IT sistemų sąveikumą; prisidėjimą prie veiksmingesnės informacijos pasikeitimo tarptautiniu mastu saugiais tinklais; paramą Nacionaliniam kriminalinės policijos departamento kriminalistikos centrui, užsiimančiam teismo ekspertize.

Projekto tikslas: prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 24 derybiniame skyriuje „Teisingumas, laisvė ir saugumas“, vykdymo.

Palikti atsiliepimą
En