Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Investicijų projektų rengimas, vertinimas ir gebėjimų stiprinimas

CPVA ekspertai teikia konsultacinę ir metodinę pagalbą institucijų, rengiančių investicijų projektus, darbuotojams. Konsultacijų laikas telefonu investicijų projektų rengimo klausimais neribojamas. Klausimus galite pateikti ir el. paštu. Į el. paštu siunčiamus klausimus atsakymą gausite per ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį po klausimo gavimo.

Ekspertų, konsultuojančių investicijų projektų rengimo klausimais, kontaktinė informacija pateikiama puslapyje Kontaktai.

 

far fa-handshake

Kontaktai 


Dokumentas, kuriame aprašomas investicijų projekto rengimas - Investicijų projektų rengimo metodika.

Ankstesnes investicijų projektų rengimo metodikos ir jos priedų versijas galima rasti čia.

Investicijų projektų rengimo metodikos 9 priedas - skaičiuoklė.

Investicijų projektų rengimo metodikos 5-6 prieduose pateikiamos konversijos koeficientų ir socialinės-ekonominės naudos (žąlos) apskaičiavimui taikomų įverčių reikšmės. Konversijos koeficientai ir įverčiai sekantiems metams atnaujinami atitinkamų metų gruodžio mėnesį.

Investicijų projektų rengimo metodikos 8 priedas (investicijų projekto vertinimo klausimynas).- dokumentas, pagal kurio nuostatas atliekamas investicijų projekto vertinimas.

Dokumentas, kuriame galima rasti informaciją apie investicijų projekto socialinės (ekonominės) naudos (žalos) apskaičiavimą - Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika.

Aplinkos apsaugos ministerija įgyvendino projektą "Planuojamų investicijų aplinkosauginio efektyvumo ir atitikties žaliojo kurso prioritetams vertinimo metodikos parengimas". Šio projekto įgyvendinimo rezultatas - paruošta metodinė medžiaga, kuri gali būti naudojama įvertinti investicijų aplinkosauginį poveikį. Metodinė medžiaga viešai prieinama Aplinkos ministerijos tinklapyje: https://am.lrv.lt/investiciju-turinciu-aplinkosaugini-poveiki-ekonominis-vertinimas. Svarbu pažymėti, kad ši metodinė medžiaga kol kas dar nėra integruota į Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodiką.

 

far fa-book

Metodikos ir leidiniai 


Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su investicijų projektų rengimu ir įverčių taikymu, pateikiami puslapyje D.U.K.

Šioje skiltyje taip pat galite užduoti naują klausimą.

 

far fa-info

D.U.K. 


Video mokymų medžiaga:

Nuotoliniai investicijų projektų rengimo ir vertinimo mokymai, 2023-05-30 

 

far fa-pencil

Gebėjimų stiprinimas 


Palikti atsiliepimą
En