Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Jordanija

Jordanija

Jordanijos Viešojo saugumo direktorato / Sienų ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2017-2019
Paramos gavėjas: Sienų ir apgyvendinimo departamentas prie Jordanijos Viešojo saugumo direkorato
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Patobulinti Sienų ir apgyvendinimo departamento (SAD) institucinius pajėgumus, sukurti ir įdiegti aukštos kokybės mokymų ir profesinės karjeros raidos paslaugas. Priemonė, kuria siekiama stiprinti SAD žmogiškųjų išteklių strateginį pajėgumą, užtikrins, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas lyčių lygybei, pagarbai žmogaus teisėms ir įtraukties valdymo skatinimui viešajame sektoriuje

Parama Jordanijos atsparumo ir kovos su korupcija komisijai atsparumo korupcijos ir korupcijos prevencijos srityse

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2021-2023
Paramos gavėjas: Jordanijos sąžiningumo ir kovos su korupcija mechanizmas
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: parengti ir peržiūrėti nacionalinius sąžiningumo standartus viešajame sektoriuje, siekiant užtikrinti šių standartų įgyvendinimą, laikymąsi ir aktyvavimą susijusiose institucijose bei stiprinti specializuotų paramos gavėjo departamentų gebėjimus vertinti ir valdyti korupcijos riziką atrinktuose sektoriuose

Palikti atsiliepimą
En