Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Moldova

Moldova

Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2016-2018

Biudžetas: 1 100 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: MVMPA yra sveikatos priežiūros įstaiga pereinamajame laikotarpyje. Šiuo metu ES teisės aktai dėl vaistų ir medicinos prietaisų yra perkeliami į Moldovos teisės aktus. Priimti įstatymus yra tik pirmas žingsnis po kurių seks ES reguliavimo praktikos pritaikymas, taip pat ES principų ir standartų įgyvendinimas. Šios praktikos stiprinimas, atsižvelgiant į klinikinius tyrimus, prekybos leidimą, gaminimo ir platinimo leidimą, budrumo, centrinių viešųjų pirkimų, kainų nustatymo, vaistų ir medicinos prietaisų kompensavimo bei paskirstymo, farmacinės veiklos leidimo, priežiūros ir sustiprinimo veiklas, yra pagrindinis dvynių projekto tikslas. Pasibaigus šiam projektui turėtų būt sukurta sveikatos priežiūros agentūra, kurios pajėgumai būtų tokie patys kaip ES valstybių narių institucijų. MVMPA turėtų galėti bendradarbiauti ES reguliavimo agentūrų tinkle.

Parama stiprinant Moldovos Respublikos teisėsaugos agentūrų operatyvinius pajėgumus tiriant nusikalstamas korupcijos veikas“

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Valstybinis Anti-Korupcinis Centras (VAC); Anti-korupcinis Prokuroro Biuras (APB); Vidaus Reikalų Ministerija (VRM); Generalinė Policijos Inspekcija (GPI); Muitinė

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Stiprini Moldovos Repsublikos VAC, APB, VRM, GPI ir Muitinės tyrimų pajėgumus prevencijos ir korupcijos tyrimo srityse

Parama Moldovos muitinės tarnybos modernizavimui pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Sektorius: Finansai, vidaus rinka ir ekonominiai kriterijai

Paramos gavėjas: Moldovos Respublikos Muitinė

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas

Projektas turi du tikslus:

Pirmasis tikslas yra padėti pasirengti Bendrojo Lango (Single Window) įgyvendinimui. SW užtikrins, kad Mutinė imsis našesnės ir efektyvesnės kontrolės importuojamų ir eksportuojamų prekių per RoM tranzitą. Tai taip pat sukurs palankesnes sąlygas suinteresuotosioms šalims, dalyvaujančioms tarptautiniame prekių judėjime, ypač tų, kurios dalyvauja prekių importe ir eksporte per RoM tranzitą.

Antrasis tikslas yra padėti rengti ir sėkmingai įgyvendinti Konvenciją dėl Bendrosios Tranzito Procedūros ir Konvenciją dėl Prekių Prėkybos Formalumų Supaprastinimo (įskaitant NCTS sistemą). Be akivaizdžių pranašumų tiek Muitinei, tiek suinteresuotosioms šalims taikant veiksmingesnę ką tik minėtos kontrolės tvarką ir sumažėjusių atitikties išlaidų, bendrojo tranzito procedūrų (kurias palaiko ir NCTS) įgyvendinimas taip pat palengvins RoM laikymąsi vienu iš DCFTA susitarimo įsipareigojimų (kaip AA dalis) su ES.

Policijos sistemos pradinio ir tęstinio mokymo reforma Moldovos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2021
Paramos gavėjas: Vidaus ministerija ir Moldovos respublikos Generalinis policijos inspektoriatas
Biudžetas: 2 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Suteikti ES ekspertizę tokiais klausimais kaip:

1. Kuriant policijos modernią mokymosi programą, sutelkiant dėmesį praktiniam mokymuisi;

2. Parama įsteigiant Jungtinį teisėsaugos mokymosi centrą;

3. Paremti ir stebėti bendrą pradinio ir papildomo policijos mokymo reformą.

Techninė pagalba Moldovos Vyriausybei stiprinant Dvynių, TAIEX ir SIGMA priemonių taikymo gebėjimus įgyvendinant išsamią institucijų kūrimo programą, teikti paramą rengiant ir įgyvendinant “Išsamią Institucijų Kūrimo” programą

Projekto tipas: ES Techninė parama
Metai: 2011-2013
Paramos gavėjas: Programų administracijos skyrius prie Valstybės kanceliarijos
Biudžetas: 1 500 000 EUR
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: didinti Moldovos vyriausybės, ypač Programos administravimo biuro ir Valstybinės kanceliarijos pagalbos koordinavimo padalinio, pajėgumus techninėje lyderystėje nustatant, rengiant ir įgyvendinant išorės pagalbos finansuojamą veiklą. Visų pirma remti Programos administravimo biurą (PAO) prie Valstybės kanceliarijojs kaip pagrindinę ES priemonių, ypač Dvynių, TAIEX ir SIGMA, propagavimo, planavimo ir įgyvendinimo sistemą. Be to, projektas skirtas padėti Valstybinei kanceliarijai rengiant ir įgyvendinant Europos Komisijos “Išsamią Institucijų Kūrimo” programą.

Prevencijos ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas Moldovos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2021

Biudžetas: 2 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Pagrindinis projekto tikslas: Teikti paramą kovos su pinigų plovimu sistemos stiprinimui Moldovos Respublikoje.

stiprinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu nacionalinio mechanizmo veiklos pajėgumus, įskaitant priežiūrą, tyrimą ir teismo sprendimą

EU4Moldova: Stiprinti teisinės sistemos skaidrumą, atsakomybę ir prieigą prie teisinės sistemos


Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2021-2023
Biudžetas: 1 000 000 EUR (1 000 000 EUR – EU indėlis, 26 028 EUR – Lietuvos indėlis, 4 300 EUR – Expertise France indėlis), CPVA dalis- 715 570 EUR
Lyderis: CPVA
Partneris: Expertise France (Prancūzija)
CPVA funkcijos: CPMA įgyvendina 3 tikslą, kuriuo siekiama padidinti Moldovos Respublikos teismų sistemos skaidrumą, atskaitomybę ir prieigą prie jos. Pagrindinė CPMA, kaip pagrindinio įgyvendintojo, pareiga yra pastebėti viso projekto veiklą ir užtikrinti veiksmo vientisumą, taip pat būti atsakinga už „1 komponento / rezultato: Vykdoma teismo stebėsena, siekiant atskleisti teisės kreiptis į teismą ir teisingo teismo proceso trūkumus ir informuoti apie būsimą reformų politiką“.
Projekto tikslas: didesnis skaidrumas, atskaitomybė ir galimybė patekti į teismų sistemą.

EU4Reforms – DNR

Projekto tipas: netiesioginio valdymo programa
Metai: 2023-2025
Biudžetas: 1 000 000 eurų
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: programos įgyvendinimas
Projekto tikslas: vykdyti Moldovos reformas gerajam valdymui
Siekiamas rezultatas: sustiprintas dvišalis ES valstybių narių ir Moldovos Respublikos policijos bendradarbiavimas, pagrįstas DNR technologijų taikymu, ir įgytais ekspertų gebėjimais keistis DNR profiliais

Palikti atsiliepimą
En