Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Projektai

Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas ES Struktūriniai fondai ES Techninė parama
ES Techninė parama

Moldova

Techninė pagalba Moldovos Vyriausybei stiprinant Dvynių, TAIEX ir SIGMA priemonių taikymo gebėjimus įgyvendinant išsamią institucijų kūrimo programą, teikti paramą rengiant ir įgyvendinant “Išsamią Institucijų Kūrimo” programą

Projekto tipas: ES Techninė parama
Metai: 2011-2013
Paramos gavėjas: Programų administracijos skyrius prie Valstybės kanceliarijos
Biudžetas: 1 500 000 EUR
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: didinti Moldovos vyriausybės, ypač Programos administravimo biuro ir Valstybinės kanceliarijos pagalbos koordinavimo padalinio, pajėgumus techninėje lyderystėje nustatant, rengiant ir įgyvendinant išorės pagalbos finansuojamą veiklą. Visų pirma remti Programos administravimo biurą (PAO) prie Valstybės kanceliarijojs kaip pagrindinę ES priemonių, ypač Dvynių, TAIEX ir SIGMA, propagavimo, planavimo ir įgyvendinimo sistemą. Be to, projektas skirtas padėti Valstybinei kanceliarijai rengiant ir įgyvendinant Europos Komisijos “Išsamią Institucijų Kūrimo” programą.

ES Techninė parama

Gruzija

ENPI - parama PAO įgyvendinant ir koordinuojant institucijų plėtrą

Projekto tipas: ES techninė parama
Paramos gavėjas: Gruzijos valstybės ministro kanceliarija
Projekto tikslas: teikti techninę pagalbą Dvynių programos administraciniam biurui (PAO) Gruzijoje, dirbančiam Gruzijos Europos ir euroatlantinės integracijos ministerijoje.

ES Techninė parama

Kazachstanas

Parama gebėjimų ugdymui Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti Valstybinę sveikatos priežiūros reformos ir plėtros programą

Projekto tipas: ES techninė parama
Gavėjo institucija: Sveikatos apsaugos ministerija
Metai: 2012-2013
Biudžetas: 998 650 EUR
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas: remti nacionalinio ir regioninio lygmens gebėjimų ugdymą sveikatos politikos vystymui ir susijusio planavimo, valstybinės sveikatos programos ir strateginių planų stebėsenos ir vertinimo

GRANT ES Dvynių programa
Palikti atsiliepimą
En