Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Netiesioginio valdymo programa
Netiesioginio valdymo programa

Armėnija

Parama teisėsaugos ir saugumo reformoms Armėnijoje

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2023-2025
Biudžetas: 2 222 222, 91 eurų (CPVA dalis 2 097 118, 51 eurų).
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: programos įgyvendinimas
Projekto tikslas: remti Armėniją vykdant teisėsaugos ir saugumo sektoriaus reformas pagal CEPA nustatytus prioritetus ir ES geriausią praktiką.

Netiesioginio valdymo programa

Moldova

EU4Moldova: Stiprinti teisinės sistemos skaidrumą, atsakomybę ir prieigą prie teisinės sistemos


Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2021-2023
Biudžetas: 1 000 000 EUR (1 000 000 EUR – EU indėlis, 26 028 EUR – Lietuvos indėlis, 4 300 EUR – Expertise France indėlis), CPVA dalis- 715 570 EUR
Lyderis: CPVA
Partneris: Expertise France (Prancūzija)
CPVA funkcijos: CPMA įgyvendina 3 tikslą, kuriuo siekiama padidinti Moldovos Respublikos teismų sistemos skaidrumą, atskaitomybę ir prieigą prie jos. Pagrindinė CPMA, kaip pagrindinio įgyvendintojo, pareiga yra pastebėti viso projekto veiklą ir užtikrinti veiksmo vientisumą, taip pat būti atsakinga už „1 komponento / rezultato: Vykdoma teismo stebėsena, siekiant atskleisti teisės kreiptis į teismą ir teisingo teismo proceso trūkumus ir informuoti apie būsimą reformų politiką“.
Projekto tikslas: didesnis skaidrumas, atskaitomybė ir galimybė patekti į teismų sistemą.

EU4Reforms – DNR

Projekto tipas: netiesioginio valdymo programa
Metai: 2023-2025
Biudžetas: 1 000 000 eurų
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: programos įgyvendinimas
Projekto tikslas: vykdyti Moldovos reformas gerajam valdymui
Siekiamas rezultatas: sustiprintas dvišalis ES valstybių narių ir Moldovos Respublikos policijos bendradarbiavimas, pagrįstas DNR technologijų taikymu, ir įgytais ekspertų gebėjimais keistis DNR profiliais

Netiesioginio valdymo programa

Serbija

Parama Serbijai pasiekti ES 23 derybinio skyriaus tikslus ypatingą dėmesį skiriant kovai su korupcija ir pagrindinėms teisėms (Chapter 23)

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2022-2025
Biudžetas: 6,5 mln. eurų (CPVA dalis 541 018,00 EUR, Olandijai (per dotacijų sutartį) – 159 892,00 EUR, viso – 700 910,00 EUR)
Lyderis: Vokietija (GIZ)
CPVA funkcijos: CPVA dalyvauja įgyvendinant 2 iš 3 programos komponentų.

Antikorupcijos srityje, Lietuva padės Serbijos korupcijos prevencijos agentūrai toliau stiprinti savo vaidmenį, efektyvumą, bendruosius gebėjimus ir funkcionavimą, prisidėti rengiant Nacionalinę kovos su korupcija strategiją, taip pat vertinant korupcijos riziką ir rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą.

Ombudsmeno srityje, ekspertai teiks paramą įgyvendinant 23 derybinio skyriaus veiksmų plane numatytas veiklas, kaip, konsultuoti dėl teisės aktų pakeitimų, stiprinti ombudsmeno tarnybos gebėjimus, Nacionalinį kankinimo prevencijos mechanizmą, taip pat vietos ombudsmeno biurų stiprinimas.

Projekto tikslas: prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 23 derybiniame skyriuje „Teismai ir pagrindinės teisės“, vykdymo.

Priemonė remianti Serbiją siekiant 24 derybinio skyriaus tikslų: teisingumas, laisvė ir saugumas

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2022-2025
Biudžetas: 5 mln. eurų (CPVA dalis 3 690 688,00 eurų)
Lyderis: CPVA
Partneriai: FIIAPP (Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra), DCPC (Italija)

Projektas siekia padėti Serbijai pagerinti gebėjimus kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Projektas turi du komponentus, kurie nukreipti į:
1) Profesinių įgūdžių ir gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima aktyvų tyrimą, įskaitant sistemingą pinigų srautų stebėjimą; ikiteisminio tyrimo ir tyrimo etape surinktų įrodymų analizė ir jų svarba teismuose, siekiant sukurti aiškią ir homogenišką teismų praktiką; parama institucijoms, siekiant nustatyti pradinius rezultatus sekant nusikalstamu būdu įgyto turto įšaldymą ir konfiskavimą; didinti pajėgumus atliekant sudėtingus finansinius tyrimus.
2) Operatyvinių gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima: paramą kriminalinei policijai tobulinant profesinius įgūdžius, gerinant veiklos priemones ir operatyvinius pajėgumus; tobulinimą Nacionalinės kriminalinės žvalgybos sistemos; pagalba užtikrinant IT sistemų sąveikumą; prisidėjimą prie veiksmingesnės informacijos pasikeitimo tarptautiniu mastu saugiais tinklais; paramą Nacionaliniam kriminalinės policijos departamento kriminalistikos centrui, užsiimančiam teismo ekspertize.

Projekto tikslas: prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 24 derybiniame skyriuje „Teisingumas, laisvė ir saugumas“, vykdymo.

Netiesioginio valdymo programa

Baltarusija

EU4Belarus – Parama pažangiam mokymui ir mokymuisi (SALT)

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2021-2025
Biudžetas: 4 mln. eurų
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: atsakinga už sukurtą ir įgyvendinimą stipendijų ir mobilumo programų, padedančių Baltarusijos studentams, dėstytojams ir jaunimui, nukentėjusiems nuo politinių represijų, tęsti studijas ir akademinę bei profesinę veiklą ES universitetuose ir aukštojo švietimo institucijose ar įsitraukti į trumpalaikius mokymosi kursus
Projekto tikslas: skatinti tiesioginius žmonių ryšius, didinant galimybes gauti stipendijas studijoms, profesinei veiklai ir perkvalifikavimui ES

EU4Belarus-SALT 2 „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui”

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2022-2025
Biudžetas: 14 mln. eurų
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: Įgyvendinti stipendijų ir akademinių stipendijų programą studentams iš Baltarusijos. Taip pat stipendijų mobilumo programą mokslininkams bei stipendijų schemą moksliniams projektams. Vykdyti nuotolinio mokymosi centro plėtrą, rengti bei vykdyti dotacijų schemą specialistų mokymams bei prisidėti prie Ekonomikos ir verslo IPM/BEROC mokyklos steigimo. Projektas siekia skatinti bei palengvinti bendradarbiavimą tarp įvairių Baltarusijos iniciatyvų švietimo srityje bendradarbiaujant su pasirinktomis ES valstybėmis narėmis (ES VN) ir nepriklausomomis Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijomis (PVO), dirbančiomis švietimo srityje.
Projekto tikslas: Skatinti Baltarusijos jaunimo bei akademinės ir specialistų bendruomenės mobilumą siekiant įgyti aukštąjį išsilavinimą arba mokymosi visą gyvenimą patirtį, atitinkančius ES standartus bei vertybes.

EU4Belarus-SALT 3 „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui“

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2023-2027
Biudžetas: 9,4 mln. eurų 
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: įgyvendinti stipendijų programą studentams iš Baltarusijos, baltarusių mokslininkų dotacijų schemą akademiniams projektams, paramos schemą baltarusių mokymosi ir persikvalifikavimo galimybėms, švietimo paslaugas baltarusiams teikiančių organizacijų dotacijų schemą. Projektas siekia skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių Baltarusijos iniciatyvų švietimo srityje, bendradarbiaujant su pasirinktomis ES valstybėmis narėmis ir nepriklausomomis Baltarusijos pilietinės visuomenės organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje.
Projekto tikslas: padėti Baltarusijos studentams ir specialistams gauti šiuolaikinio kokybiško švietimo, mokymo ir mokymosi galimybes.

EU4Belarus: „Parama Europos humanitariniam universitetui"

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2021-2024
Biudžetas: 4 mln. eurų
Lyderis: CPVA
CPVA funkcijos: CPVA administruoja EHU Patikos fondą, siekiantį konsoliduoti ir skaidrinti teikiamą universitetui paramą. CPVA taip pat įgyvendina techninės pagalbos programą, prisidedančią prie EHU Veiksmų plano efektyvaus įgyvendinimo. CPVA ekspertai padeda EHU siekti geresnių studijų ir mokslo kokybės rodiklių ir tapti labiau finansiškai nepriklausoma aukštojo mokslo institucija.
Projekto tikslas: Remti EHU įgyvendinant ambicingą pokyčių ir plėtros programą: stiprinti EHU profilį ir reputaciją teikiant kokybišką mokymosi ir mokymo patirtį, plėsti veiklą mokslinių tyrimų, inovacijų ir informavimo srityse.

Aplinka Finansai, vidaus rinka ir ekonominiai kriterijai Socialiniai reikalai ir užimtumas Sveikatos ir vartotojų apsauga Švietimas Telekomunikacijos Teisingumo ir vidaus reikalai Valstybės valdymas ir teisės viršenybė Žemdirbystė Žmogiškųjų išteklių plėtra Kita
Palikti atsiliepimą
En