Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Netiesioginio valdymo programa Aplinka Finansai, vidaus rinka ir ekonominiai kriterijai Socialiniai reikalai ir užimtumas Sveikatos ir vartotojų apsauga
Sveikatos ir vartotojų apsauga

Albanija

Vartotojų apsaugos komisijos ir jos techninio sekretoriato gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Ekonominės Raidos ir Prekybos Ministerija

Metai: 2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Institucinių pajėgimų stiprinimas ir plėtimas įstaigų, susijusių su vartotojų apsaugą, per:

-Praktikos, susijusios su vartotojų apsaugos teisės aktais, harmonizacija su ES praktika

-Prisidėjimą vystant susijusių institucijų pajėgumą ir visuomenės informavimą vartotojų apsaugos klausimais

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Kroatija

Nacionalinės Vėžio Kontrolės Programos įgyvendinimo kokybės gerinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kraotijos Respublikos Sveikatos Ministerija

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 641 500 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Pakelti Nacionalinės Vėžio Kontrolės Programos įgyvendinimo kokybę.

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Šiaurės Makedonija

Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Naudos gavėjo institucija: Naudos gavėjos Vaistų ir medecinos aparatų agentūra
Metai: 2019
Biudžetas: 250 000 EUR
CPVA veikla: Partneris
Lyderė: Lietuva
Projekto tikslas: Paremti Vaistų ir medicinos aparatų agentūrą remiantis tarptautiniais standartais ir gera farmacine patirtimi, tuo pačiu adaptuojant, įdiegiant ir pritaikant nacionalinę farmacijos teisinę bazę pagal ES acquis

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Moldova

Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2016-2018

Biudžetas: 1 100 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: MVMPA yra sveikatos priežiūros įstaiga pereinamajame laikotarpyje. Šiuo metu ES teisės aktai dėl vaistų ir medicinos prietaisų yra perkeliami į Moldovos teisės aktus. Priimti įstatymus yra tik pirmas žingsnis po kurių seks ES reguliavimo praktikos pritaikymas, taip pat ES principų ir standartų įgyvendinimas. Šios praktikos stiprinimas, atsižvelgiant į klinikinius tyrimus, prekybos leidimą, gaminimo ir platinimo leidimą, budrumo, centrinių viešųjų pirkimų, kainų nustatymo, vaistų ir medicinos prietaisų kompensavimo bei paskirstymo, farmacinės veiklos leidimo, priežiūros ir sustiprinimo veiklas, yra pagrindinis dvynių projekto tikslas. Pasibaigus šiam projektui turėtų būt sukurta sveikatos priežiūros agentūra, kurios pajėgumai būtų tokie patys kaip ES valstybių narių institucijų. MVMPA turėtų galėti bendradarbiauti ES reguliavimo agentūrų tinkle.

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Serbija

Parama stiprinant atitinkamų institucijų gebėjimus žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) sistemoje

Projekto tipas: Dvynių projektas

Metai: 2021-2023

Biudžetas: 1 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Pagrindinis projekto tikslas: Remti ir stiprinti Nacionalinės kompetencijų institucijos (NKI) ir žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) institucijas, kad jos sėkmingai įgyvendintų ES kokybės ir saugos reikalavimus, siekiant patenkinti piliečių poreikiai biomedicinos srityje.

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Azerbaidžanas

Parama diegiant privalomo sveikatos draudimo sistemą Azerbaidžane

Projekto tipas: ES Dyvnių programa

Paramos gavėjas: Azerbaidžiano Respublikos Privalamojo Sveikatos Draudimo Valstybinė Agentūra (SAHMI)

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 100 000 EUR

Lyderis: Prancūzija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti Privalomojo Sveikatos Draudimo Valstybinės Agentūros (SAHMI) institucinius pajėgumus planuojant, vykdant ir prižiūrint sveikatos apsaugos išlaidas trijuose srityse: kaupime, lėšų rinkime ir sveikatos apsaugos paslaugų pirkimuose.

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Gruzija

Kraujo saugumo sistemos stiprinimas Gruzijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2020-2021

Biudžetas: 1 300 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: remti visuomenės sveikatos politiką ir programas, užkirstančias kelią užkrečiamųjų ligų plitimui, skatinant žmogaus kilmės medžiagų saugumą ir užtikrinant aukščiausią įmanomą kraujo perpylimo paslaugų kokybę Gruzijoje.

Sveikatos ir vartotojų apsauga

Kazachstanas

Parama gebėjimų ugdymui Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti Valstybinę sveikatos priežiūros reformos ir plėtros programą

Projekto tipas: ES techninė parama
Gavėjo institucija: Sveikatos apsaugos ministerija
Metai: 2012-2013
Biudžetas: 998 650 EUR
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas: remti nacionalinio ir regioninio lygmens gebėjimų ugdymą sveikatos politikos vystymui ir susijusio planavimo, valstybinės sveikatos programos ir strateginių planų stebėsenos ir vertinimo

Švietimas Telekomunikacijos Teisingumo ir vidaus reikalai Valstybės valdymas ir teisės viršenybė Žemdirbystė Žmogiškųjų išteklių plėtra Kita
Palikti atsiliepimą
En