Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Projektai

Serbija

Serbija

Transporto Acquis Communautaire II etapo harmonizacija

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Infrastruktūros Ministerija
Metai: 2008
Biudžetas: 1 5000 000 EUR
Lyderis: Prancūzija
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Serbijos trasnporto tesinės bazės harmonizacija su ES acquis.

Gebėjimų įgyvendinti Nacionalinę kriminalinės žvalgybos sistemą stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija
Metai: 2018
Biudžetas: 200 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: remti Serbijos pasiryžimą laikytis ES standartų saugos ir apsaugos srityse.

Šengeno veiksmų plano tobulinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Prisidėti prie ES priėmimo reikalavimų pateiktų acquis 24 Skyriuje - Teisingumas, laisvė ir saugumas - pasiekimo.

Vidaus kontrolės kovai prieš korupciją pajėgumų stiprinimas Vidaus ministerijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: Paremti Serbijos pasiryžimą kovos prieš korupciją srityje remiantis Veikmsų Plano 23 ir 24 skyrių rekomendacijomis.

Parama stiprinant atitinkamų institucijų gebėjimus žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) sistemoje

Projekto tipas: Dvynių projektas

Metai: 2021-2023

Biudžetas: 1 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Pagrindinis projekto tikslas: Remti ir stiprinti Nacionalinės kompetencijų institucijos (NKI) ir žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) institucijas, kad jos sėkmingai įgyvendintų ES kokybės ir saugos reikalavimus, siekiant patenkinti piliečių poreikiai biomedicinos srityje.

Palikti atsiliepimą
En