Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Šiaurės Makedonija

Šiaurės Makedonija

Parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais įsisavinant ES fondų lėšas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Finansinių Nusikaltimų Tarnyba (FNT)- AFCOS

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: gerinti strategines, teisines, institucines sistemas ir metodologiją dėl efektyvesnės kovos prieš sukčiavimą ir ES fondų įsisavinimo pažeidimus. Taipogi, projekto tikslas yra stiprinti AFCOS kaip pagrindinio kordinatoriaus vaidmenį, plėsti darbuotojų analytinius kartu tyrimuosius sugebėjimus prevencijai, radimui ir kovai prieš apgavystes ir pažeidimus.

Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti Veiklos programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamas veiklas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinis Finansavimo ir Kontraktavimo Departamentas prie Finansų Ministerijos; IPA padaliniai prie Darbo ir Socialinės Politikos Ministerijos; IPA padaliniai prie Švietimo ir Mokslo Ministerijos

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas Toliau stiprinti institucinę sistemą ir žmogiškuosius pajėgumus kartu su Operacine Struktūra stebint ir kontroliuojant operacijas/projektus norint užtikrinti našų ir efektyvų Žmogiškųjų išteklių Vystymo įdiegimą pagal susijusęs ES ir nacionalines taisykles

Parama Įdarbinimo agentūrai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos priemones ir paslaugas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Įdarbinimo Paslagų Agentūra (ĮPA)

Metai: 2014-2016

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Lyderis: Vokietija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: toliau stiprinti ĮPA gebėjimus kurti, įgyvendinti ir stebėti aktyviosios darbo rinkos matavimus, programas ir paslaugas, taip sudarant palankesnes sąlygas bedarbiams patekti į darbo rinką.

ES fondų ir IPA valdymo gebėjimų stiprinimas Centriniame Finansavimo ir Sutarčių Skyriuje (CFSS) ir Nacionaliniame Fonde (NF)

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Nacionalinis Fondas; Nacionalinis Autorazavimo Pareigūnas; Centrinis Finansavimo ir Sutarčių Skyrius (CFSS) prie Finansų Ministerijos

Metai: 2010

Biudžetas: 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: padėti vyriausybinėms institucijoms, konkrečiai Nacionaliniam fondui (NF), Nacionaliniam Autorizavimo Pareigūnui (NAP) ir Centriniam Finansavimo ir Sutarčių Skyriui (CFSS) prie Finansų Ministerijos, valdyti ES lėšas pagal vidaus kontrolės standartus, nustatytus Akreditavimo Kriterijose pagal Decentralizuotą Įgyvendinimo Sistemą (DIS).

Stiprinti nacionalinių įstaigų pajėgumus efektyviam ES fondų valdymui, taipogi atsižvelgiant į naująjįs ES Reguliavimą 2014-2020 m. finansinėms perpsektyvoms

Sektorius: ES Fondų valdymas

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Nacionalinis Autorizavimo Pareigūnas ir Valdymo Struktūra (NAP Paramos Skyirius ir Nacionalinis Fondas), Centrinis Finansavimo ir Sutarčių Skyrius, Operacinės Struktūros

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: remti valdymo ir eksploatavimo struktūrų (NAP, NF Pramos Skyrius, CFSS, Operacinių Struktūrų) pajėgumus, kad būtų užtikrintas patikimas ir veiksmingas ES fondų valdymas, atsižvelgiant į naujas priemones 2014-2020 Daugiametėje Finansinėje Programoje

Tolesnis gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 050 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra toliau tobulinti nusikaltimų vietos tyrimo pajėgumus, sukuriant naują organizacinę struktūrą, nustatant nusikaltimo vietos tyrimo kokybės sistemą, pristatant naujus metodus ir standartus nusikaltimų vietos įrodymų rinkimui ir transportavimui, bei sukurti nusikaltimo vietos tyrimo padalinių (regioniniu ir vietiniu lygiu) preliminarias akreditacijos ataskaitas remiantis ISO17020:2012 standartu.

Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Naudos gavėjo institucija: Naudos gavėjos Vaistų ir medecinos aparatų agentūra
Metai: 2019
Biudžetas: 250 000 EUR
CPVA veikla: Partneris
Lyderė: Lietuva
Projekto tikslas: Paremti Vaistų ir medicinos aparatų agentūrą remiantis tarptautiniais standartais ir gera farmacine patirtimi, tuo pačiu adaptuojant, įdiegiant ir pritaikant nacionalinę farmacijos teisinę bazę pagal ES acquis

Palikti atsiliepimą
En