Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Projektai

Turkija

Turkija

Teisinės pagalbos tarnybos stiprinimas Turkijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2015-2017

Biudžetas: 1 375 000 EUR

Lyderis: Ispanija

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: sukurti veiksmingesnę, tvaresnę ir tenkinančią teisinės pagalbos sistemą jog būtų sustiprintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir kreipimąsį į teismą.

Žandarmerijos vadavietės Moterų ir vaikų reikalų skyrių organizacinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 645 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Didinti Turkijos Žandarmerijos Vadavietės (GCG) Moterų ir Vaikų Skyriaus (MVS) pajėgumą plėtoti veiksmingumą ir efektyvumą prevencijos ir kovos su smurtu srityse, įskaitant smurtą šeimoje, moterimis ir vaikais; Prisidėti prie pastangų apsaugoti moteris ir vaikus nuo visų formų smurto.

Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas Turkijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2019

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Šio projekto tikslas - pateikti nacionalinio koordinavimo ir jungtinio rizikos analizės centro (NKJRZAC) paskirtiems darbuotojams tinkamus rizikos ir informacijos valdymo modelius, pristatyti IBM koncepciją paskirtiems darbuotojams ir integruoti šią koncepciją į jų darbo metodus, kad palengvinti teisėtą asmenų ir prekių judėjimą, tuo pačiu kovojant su neteisėta migracija ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu gerinant koordinavimą ir bendradarbiavimą pagal ES strategijas ir strategijas IBM.

ES – už energetikos kaitą: Merų paktas Vakarų Balkanuose ir Turkijoje

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo

Metai: 2021-2025

Biudžetas: 9 335 000 EUR

Lyderis: Vokietija, GIZ (vok. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)

CPVA funkcijos:  Partneris; projekto įgyvendintojas Turkijoje

Pagrindinis projekto tikslas: Padėti šalims sėkmingai įgyvendinti energetikos kaitą bei padėti spręsti  klausimus susijusius su klimato pokyčiais Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje.

Konkretus tikslas yra remti bei padėti Vakarų Balkanų ir Turkijos miestams/savivaldybėms, kurios dalyvauja/dalyvaus „Merų pakto“ iniciatyvoje, tinkamai įgyvendinti iškeltus tikslus energetikos ir klimato kaitos mažinimo srityse. CPVA yra atsakinga už Turkiją: tam tikrus regionus, miestus/savivaldybes.

Palikti atsiliepimą
En