Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Ukraina

Ukraina

Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių kontrolieriaus institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2019

Biudžetas: 1 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti aparatų pajėgumus tobulinant teisės aktus žmogaus teisių apsaugos ir ombudsmeno veiklos srityse, nustatant šių teisės aktų taikymo praktiką, taip pat pritaikant aparatūros institucinę sistemą ir jos vidaus procedūras, laikantis tarptautine ir Europos gerąja praktika.

Nacionalinės ryšių ir informatizacijos valstybės reguliavimo komisijos reguliavimo pajėgumų stiprinimas patekimo į rinką ir paslaugų kokybės stebėjimo sistemos srityse

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2019-2021

Biudžetas: 1 300 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: gerinti elektroninių ryšių tinklų ir susijusių įrenginių patekimo į rinką ir elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėseną stiprinant Nacionalinės ryšių ir informatikos reguliavimo komisijos (NCCIR), Ukrainos nacionalinė reguliavimo institucija (NRA) reguliavimo pajėgumus.

Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2020-2022

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: didinti Ukrainos konkurencijos politikos veiksmingumą, skaidrumą ir nuoseklumą remiantis glaudesniu suderinimu su ES konkurencijos sistema, pagal asociacijos sutartį ir laisvosios prekybos erdvės susitarimą.

 

Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje (EU4PFM)

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo

Metai: 2019-2022

Biudžetas: 29 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva, CPVA

CPVA funkcijos: Lydinti institucija

Pagrindinis projekto tikslas: Pagrindinis programos tikslas yra pagerinti viešųjų finansų valdymą Ukrainoje (PFM), taip galiausiai pagerinant viešųjų paslaugų teikimą ir verslo aplinką.

Konkretus tikslas: Remti tolesnę modernios, veiksmingos ir teisingos pajamų surinkimo sistemos plėtrą. Remti atitinkamas institucijas stiprinant jų organizacinius pajėgumus

Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje (PRAVO- TEISINGUMAS)

Projekto tipas: Grant

Metai: 2017-2020

Biudžetas: 1 580 020 EUR

Lyderis: Prancūzija, Expertise France

CPVA funkcijos: Partneris, 4-ojo komponento “E-Justice”įgyvendintoja

Pagrindinis projekto tikslas: Programos „Pravo-Justice“ tikslai yra Europos Sąjungos ir Ukrainos Asociacijos susitarimo bei Teisingumo sektoriaus reformos strategijos 2015-2020 dalis.

Konkretus tikslas: CPVA yra atsakinga už „PRAVO-Justice“ 4-ojo komponento “E-Justice”įgyvendinimą. Šio komponento tikslas – pagerinti piliečiams prieinamumą prie teisingumo bei skatinti informacinių technologijų naudojimą teismų darbo procesuose.

Palikti atsiliepimą
En