Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“

 

REGIONINĖ PLĖTRA

07.1.1-CPVA-V-907
Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

 • Apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma Aprašo 12.1 papunktyje numatytiems pareiškėjams)
 • Apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui
 • Apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas verslui (netaikoma Aprašo 12.1 papunktyje numatytiems pareiškėjams)
 • Apleisto statinio konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2:

 • apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas verslui, pavyzdžiui, statinių griovimas, teritorijos išvalymas, esamų inžinerinių tinklų atnaujinimas ir (ar) naujų inžinerinių tinklų nutiesimas, susisiekimo komunikacijų atnaujinimas ir (ar) įrengimas, planiravimas, apželdinimas, ir (ar) apšvietimo infrastruktūros plėtra (netaikoma Aprašo 12.1 ir 12.5 papunkčiuose numatytiems pareiškėjams);
 • apleistos teritorijos konversija ir (ar) pritaikymas vidutiniškai aukštų technologijų verslui, pavyzdžiui, statinių griovimas, teritorijos išvalymas, esamų inžinerinių tinklų atnaujinimas ir (ar) naujų inžinerinių tinklų nutiesimas, susisiekimo komunikacijų atnaujinimas ir (ar) įrengimas, planiravimas, apželdinimas, ir (ar) apšvietimo infrastruktūros plėtra;
 • apleisto statinio konversija, pritaikant verslui (netaikoma Aprašo 12.1 ir 12.5 papunkčiuose numatytiems pareiškėjams);
 • apleisto statinio konversija, pritaikant vidutiniškai aukštų technologijų verslui;
 • gamybinės ar komercinės zonos modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus ekonominės veiklos centrus ar stiprinant esamus, pavyzdžiui, statinių griovimas, teritorijos išvalymas, esamų inžinerinių tinklų atnaujinimas ir (ar) naujų inžinerinių tinklų nutiesimas, hidrotechnikos ir kitų inžinerinių statinių, susijusių su vandenviečių, skirtų požeminio vandens naudojimui, ar nuotekų valyklų įrengimu, statyba, susisiekimo komunikacijų atnaujinimas ir (ar) įrengimas, planiravimas, apželdinimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra ir (ar) bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai) atnaujinimas ir (ar) įrengimas iki gamybinės ar komercinės zonos.
GALIMI PAREIŠKĖJAI

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

 • Regioninių ekonomikos augimo centrų – Alytaus miesto, Marijampolės, Tauragės rajono, Telšių rajono, Mažeikių rajono, Utenos rajono ir Visagino – savivaldybių administracijos
 • Probleminių teritorijų – Druskininkų, Lazdijų rajono, Jonavos rajono, Skuodo rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Jurbarko rajono, Ignalinos rajono, Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono – savivaldybių administracijos
 • Tikslinių teritorijų, išskirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“, savivaldybių administracijos

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2:

 • savivaldybių, kuriose yra regioniniai ekonomikos augimo centrai (Alytaus Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestai), administracijos;
 • savivaldybių, kuriose yra probleminių teritorijų centrai (Druskininkų, Lazdijų, Jonavos, Skuodo, Pasvalio, Rokiškio, Naujosios Akmenės, Joniškio, Kelmės, Jurbarko, Ignalinos, Šalčininkų ir Švenčionių miestai), administracijos;
 • savivaldybių, kuriose yra tikslinės teritorijos, išskirtos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“, administracijos;
 • su Aprašo 12.1 – 12.3 papunkčiuose išvardytomis tikslinėmis teritorijomis funkciniais ryšiais susietų teritorijų, kuriose bus kuriamos darbo vietos tikslinių teritorijų gyventojams, savivaldybių administracijos;
 • Šiaulių ir Panevėžio miestų savivaldybių administracijos.

Aktualūs dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1
Valstybės projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2
Valstybės projektų sąrašai
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Lina Klingienė

Urbanistinės plėtros projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  l.klingiene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 255 3387+370 617 97417

Palikti atsiliepimą
En