Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Mokymai: Viešųjų investicijų projektų rengimo pagrindai. Praktinės užduotys

Viešoji ir privati partnerystė
2018-11-27
Vilnius

2018 m. lapkričio 27-28 d. Vilniuje vyks mokymai tema „Viešųjų investicijų projektų rengimo pagrindai. (Teorija ir praktika)“. Apie konkrečią mokymų vietą užsiregistravusius mokymų dalyvius informuosime likus porai dienų iki renginio. Mokymus ves Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai.

Numatoma mokymų programa:

08.30 – 9.00 Registracija

09.00 – 9.15 Informacinio seminaro pradžia. Darbotvarkės pristatymas

9.15 – 10.15 Investicijų projektų identifikavimas ir apibrėžimas

Projekto socialinė–ekonominė aplinka, teisinė aplinka, sprendžiamos problemos, turimi poreikiai. Projekto tikslas, sąsajos su kitais projektais, ribos, uždaviniai, tikslinės grupės, organizacija, siekiami rezultatai. Projekto konteksto ir turinio analizės reikšmė, sprendžiant viešojo sektoriaus problemas.

10.15 – 10.30 Pertrauka

10.30 – 12.00 Investicijų projektų alternatyvų nagrinėjimas

Investicijų projektų tipai, jiems taikytini alternatyvų analizės metodai. Projekto įgyvendinimo alternatyvos, analizės objektas ir jų įtaka viešųjų projektų planavimui. Sąnaudų ir naudos analizės etapai, struktūra. Sąnaudų efektyvumo analizės metodo taikymo prielaidos.

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

13.00– 14.30 Projekto finansinių srautų ir rodiklių vertinimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis bei finansinė diskonto norma. Projekto lėšų srautų (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas) vertinimas. Investicijų bei kapitalo finansiniai rodikliai, projekto gyvybingumo ir alternatyvų rodiklių palyginimas ir vertinimas. Rizikų vertinimas.

14.30 – 16.00 Projekto socialinės ekonominės naudos vertinimas

Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, pristatymas. Išorinio poveikio vertinimas (naudos komponentai).

16.00– 16.30 Klausimai diskusijai

Dalyvavimas mokymuose finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Registracija baigta suformavus mokymų grupę.

 

Palikti atsiliepimą
En