Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Savivaldybių rodiklių analizė

Projektas „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones“
(Nr. 04-004-P-0001)
 
Projekto tikslas: išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas ir optimizuoti tęstinės veiklos lėšas.
 
 

Didžioji dalis Lietuvos savivaldybių teigia, kad surenka nepakankamai pajamų, kad padengtų savo išlaidų poreikius, bei lėšų investicijų projektams įgyvendinti. Savivaldybės jaučiasi nesavarankiškos, joms trūksta autonomiškumo ir lankstumo tenkinti vietos poreikius, užtikrinti optimalų viešųjų paslaugų teikimą ir infrastruktūros išlaikymą. Tai lemia, kad skirtingų savivaldybių gyventojams teikiamos nevienodos apimties ir kokybės viešosios paslaugos, naudojant skirtingos apimties infrastruktūrą, o tai didina regionų atskirtį.

Siekiant prisidėti prie problemos sprendimo, projekto įgyvendinimo metu plėtojamos analitinės priemonės bus skirtos kompleksiniam savivaldybių fiskalinio tvarumo vertinimui bei įrodymais grįstų sprendimų priėmimui ir apims šias sritis: pajamas, išlaidas, paslaugas ir infrastruktūrą. Analitinių priemonių pagalba tikimasi periodiškai matuoti savivaldybių funkcijų išlaidų lygį, atsižvelgiant į savivaldybių kontekstą ir paslaugų poreikį nusakančius rodiklius, taip pat matuoti fiskalines pastangas savivaldybių pajamų didinimui, fiskalinį atotrūkį, disbalansą.

Plėtojant analitines priemones bei naudojant jų rezultatus bus siekiama prisidėti prie savivaldybių finansinio tvarumo didinimo ir savivaldybių atskirties mažinimo. Analitinių priemonių pagalba bus vertinamos savivaldybių pastangos savarankiškų pajamų generavimui bei išlaidų lygis, kuris atitinka savivaldybės standartinius poreikius.

Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Tvarių viešųjų finansų plėtros programos 8.5 uždavinio “Didinti viešųjų finansų ir valstybės turto valdymo ir panaudojimo efektyvumą” įgyvendinimo.

Projekte siekiama išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas ir optimizuoti tęstinės veiklos lėšas.

Projekto įgyvendinimas: 2022-08-01 iki 2023-12-31.

Projekto tikslinė grupė: savivaldybės, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, ministerijos ir kitos valstybės institucijos ir įstaigos.

Projekto veikla ir poveiklės:

  • Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant savivaldybių pajamų, išlaidų ir veiklos rodiklių lyginimo analitines priemones:Plėtojamos savivaldybių lyginamųjų rodiklių analitinės priemonės;
  • Sistemingo savivaldybių fiskalinių rodiklių palyginimo ir savivaldybių pajėgumo padidinti pajamas vertinimo išvadų paskelbimas ir viešinimo renginiai.
Palikti atsiliepimą
En