Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Viešinimas

Šiuo metu yra rengimas “Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą, bei vidaus saugumo fondo programų komunikacijos vadovas“, kuriame bus pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl visų privalomų matomumo ir informavimo apie projektą priemonių įgyvendinimo. Iki jo patvirtinimo, rengiant nuolatines informacines lenteles arba nuolatinius informacinius stendus rekomenduojame naudotis e-maketo kūrimo įrankiu bei jame rekomenduojamais dydžiais.
Rengdami lentelę ar stendą bei įgyvendinami kitas privalomas matomumo ir informavimo priemones, vadovaukitės „Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo projektų valdymo ir finansavimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1V-467, trečio skirsnio „Matomumas ir informavimas apie projektą“ nuostatomis.

Palikti atsiliepimą
En