Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En
Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas Metodinė informacija

Veiklos sritys

Valstybės biudžeto išlaidų peržiūra

 

 

Valstybės biudžeto išlaidų peržiūros reglamentavimas ir svarba

Vienas iš valdymo pertvarkos uždavinių – sukurti ir įdiegti viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmą, įrankius, kurie padėtų nustatyti nepakankamai efektyviai naudojamus viešuosius išteklius. Valstybės biudžeto išlaidų peržiūra yra procesas, kurio metu atliekamas atskirų subjektų išlaidų ir pasiektų veiklos rezultatų palyginimas, identifikuojamos ir pasiūlomos priemonės valdžios sektoriaus išlaidoms mažinti ir / arba perskirstyti finansavimą sritims, kurias sprendimų priėmėjai laiko prioritetinėmis.

Valstybės biudžeto išlaidų peržiūra yra universalus ir adaptyvus viešosios politikos įgyvendinimo įrankis, todėl ir sritys, ir pjūviai, kuriose yra taikoma – įvairios.

Iki šiol Lietuvoje nebuvo sukurta standartizuotų viešųjų išlaidų peržiūros įrankių, todėl CPVA inicijuoja Biudžeto išlaidų peržiūros metodikos suformavimą bei pilotavimą siekiant atlikti ne vienkartinį analizės veiksmą, o sukurti standartizuotą ir tęstinę sistemą, pagal kurią įvairios viešosios sritys būtų įgalintos siekti fiskalinio efektyvumo pasitelkiant tam reikalingus ir gerai išvystytus metodologinius instrumentus.

 

 

Metodinės rekomendacijos

Ūkio subjektų viešųjų išlaidų peržiūros metodika ir priedas

 

 

Atliktos valstybės biudžeto išlaidų peržiūros

LR Vyriausybės kanceliarija, LR finansų ministerija (FM) ir VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (CPVA), pasitelkiant išorės ekspertus, 2019 m. – 2020 m. laikotarpyje atliko šias pilotines valstybės biudžeto išlaidų peržiūras, kurių objektais buvo pasirinktos:

Valstybės ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidos (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valdymo sritis)

Bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymo (ūkio) išlaidų peržiūros ataskaita_20190517.pdf

Valstybės socialinių globos įstaigų išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo sritis)

Valstybinių socialinių globos įstaigų išlaidų peržiūros ataskaita_20190528.pdf

Valstybės ir savivaldybių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidos, skirtos veiklai vykdyti reikalingoms priemonėms įsigyti (LR sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritis).

Sveikatos apsaugos srities išlaidų peržiūros ataskaita_20190517(1).pdf

Profesinio mokymo įstaigų (įskaitant darbo rinkos mokymo centrus) išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms.

Išlaidų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms peržiūros ataskaita_20201201.pdf

Profesinio mokymo įstaigų (įskaitant darbo rinkos mokymo centrus) išlaidos pagrindinės veiklos sąnaudoms

Profesinio mokymo įstaigų išlaidų peržiūra_20201113.pdf

 

Palikti atsiliepimą
En