Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

 

SVEIKATOS APSAUGA IR GEROVĖ

08.1.3-CPVA-R-609
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite ČIA 

REMIAMOS VEIKLOS
  • Kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse;
  • priklausomybės ligų srityje;
  • tuberkuliozės srityje;
  • sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje;
  • sveiko senėjimo srityje.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
  • Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;
  • savivaldybių administracijos;
  • psichikos sveikatos centrai; privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;
  • privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Regionų projektų sąrašas
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Neringa Žemaitienė

Sveikatos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  n.zemaitiene@cpva.lt 
far fa-phone  8 5 250 4880+370 656 24800

Aurima Lasickienė

Sveikatos projektų skyrius

Skyriaus vadovė
far fa-envelope  a.lasickiene@cpva.lt 
far fa-phone  8 5 2553307+370 663 61945

Dažniausiai užduodami klausimai
Ar pareiškėjas VšĮ „XXX pirminės sveikatos priežiūros centras“, planuodamas vykdyti veiklas pagal Aprašo 12.1 ir 12.5 papunkčius, gali turėti partnerį VšĮ „XXX psichikos sveikatos centrą“, kuris vykdytų veiklą pagal Aprašą 12.2 ir partnerį „XXX pirminės sveikatos priežiūros centras“, kuris įgyvendintų taip pat pvz. Aprašo 12.1 ir (ar) 12.4 ir(ar) 12.5 veiklas?

Taip, galima. Svarbu įvertinti, kad pareiškėjai ir partneriai atitiktų Aprašo 18 p. reikalavimus ir galėtų vykdyti pasirinktas veiklas. Partnerių skaičius nėra ribojamas. Tačiau partnerystė projekte turi būti pagrįsta.

Ar skaičiuojant iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusius pacientus yra skaičiuojami tik pacientai drausti Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu?

Skaičiuojant iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusius pacientus yra skaičiuojami visi prisirašę prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientai (drausti Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu, drausti ES ar EEE sveikatos draudimu ir nedrausti).

36.5 papunktyje nurodoma, kad bendra pareiškėjui skiriama finansavimo suma negali viršyti 36.4 p. nustatytos finansavimo sumos, t. y. apskaičiuotos pagal prisirašiusius, tačiau toliau nurodoma, jog suma DOTS kabinetui, pritaikymui neįgaliesiems bei priklausomybių kabinetui neįskaičiuojama. Gal galite paaiškinti kaip skaičiuojama maksimali įstaigai galima lėšų suma?

Bendras skaičiavimo principas būtų toks:

12.1 ir 12.5 veikloms suma apskaičiuojama pagal prisirašiusių asmenų skaičių (kiekvienai įstaigai atskirai pagal prie tos įstaigos prisirašiusių asmenų skaičių), prie šios sumos gali būti pridedama 12.4 veiklai numatyta suma (iki 50 000 eur vienam objektui), o taip pat iki 7 tūkst. DOTS kabinetui, bei iki 7 tūkst. pakaitinio gydymo kabinetui (jei po vieną kabinetą savivaldybėje).

Investicinio projekto parengimo (jei reikalingas), viešinimo bei netiesioginės išlaidos turi būti įskaičiuotos į bendrą projektui skiriamo finansavimo sumą.

Prašome paaiškinti kaip bus vykdomi Aprašo 36.4 ir 36.5 papunkčiai? Ar tai reiškia, kad įstaiga, vienu metu vykdanti Aprašo 12.1, ir 12.5. papunkčiuose nurodytas veiklas (kurios finansuojamos atsižvelgiant į prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų skaičių), gaus finansavimą kiekvienai priemonei atskirai, ar, nesvarbu, ar bus vykdoma viena ar abi priemonės, bendra finansavimo suma priklausys tik nuo prisirašiusių pacientų skaičiaus? Pavyzdžiui, prie įstaigos prisirašiusių pacientų skaičius – 2500. Vykdant vieną iš veiklų, numatytų Aprašo 12.1 ar 12.5 p.p., galimas finansavimas iš ES ir valstybės lėšų pagal Aprašo 36.4.1. p.p. – 27.750 eurų (92,5 proc.) O jei įstaiga vykdys abi priemones, ar tai reiškia, kad ji gali tikėtis išlaidų padengimo iš ES ir valstybės lėšų – 55.500 eurų?

Įstaiga, vienu metu vykdanti Aprašo 12.1 ir 12.5. papunkčiuose nurodytas veiklas (kurios finansuojamos atsižvelgiant į prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų skaičių), gaus finansavimą pagal prisirašiusių asmenų skaičių. Nesvarbu, vykdoma viena ar abi priemonės, bendra finansavimo suma priklausys tik nuo prisirašiusių pacientų skaičiaus.

Tai reiškia, kad jeigu prie įstaigos prisirašiusių pacientų skaičius – 2 500 vykdant vieną iš veiklų arba abi Aprašo 12.1 ar 12.5 papunkčiuose numatytas veiklas galimas finansavimas iš ES ir valstybės lėšų pagal Aprašo 36.4.1. papunktį – 27.750 eurų (92,5 proc.).

Ar 36.3 punkte nurodyta suma yra skiriama įstaigai, t. y. juridiniam vienetui? Ar skiriama projektui? Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, t. y. keletas sveikatos priežiūros įstaigų? Ar atskiram objektui (didelės įstaigos turi atskiras ambulatorijas, BPG kabinetus, psichikos sveikatos centrus, atskirus pastatus skirtingais adresais)?

36.3 punkte nurodyta suma yra skiriama objektui. Jei projektas apima kelis objektus, suma skaičiuojama kiekvienam objektui atskirai.

Pažymėtina, kad pagal šią priemonę Psichikos sveikatos centrai gali vykdyti tik 12.2 veiklą.

Iki 30 proc. sumos remonto darbams apribojimas apima tik 12.1 ir 12.5 veiklų sumą, apskaičiuotą pagal prisirašiusius, t. y. be pritaikymo neįgaliesiems darbų - ar taip ?

Taip, iki 30 proc. sumos remonto darbams apribojimas apima tik 12.1 ir 12.5 veiklų sumą, apskaičiuotą pagal prisirašiusius, t. y. be pritaikymo neįgaliesiems darbų.

Aprašo 39 p. nurodytos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidų kategorijos. Ar pagal Aprašo 12.4 papunktyje nurodytą veiklą – įranga neįgaliųjų poreikiams (prievažos, garsiniai signalai akliesiems, informacijos pasiekimo iniciatyvos ir pan.) galima įsigyti ir medicininę įrangą, kuri pritaikyta neįgaliesiems (pavyzdžiui, ginekologinė kėdė ar įrenginys, skirtas neįgalaus paciento įkėlimui į baseiną)?

Ne, pagal šią veiklą tokia įranga nėra tinkama. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo neįgaliesiems krypties aprašas“  23.2 papunktyje numatyta: „23.2. aprūpinti reikiama infrastruktūra bei priemonėmis, gerinančiomis sveikatos priežiūros paslaugų fizinį prieinamumą neįgaliems žmonėms (prievažos, garsiniai signalai akliesiems, informacijos pasiekiamumo iniciatyvos (pagyvenusiems žmonėms ar silpną regėjimą turintiems žmonėms, akliesiems) ir kt.

Ši veikla taip pat apima liftų pakeitimą, keltuvų, pandusų įrengimą ir pan. Skatinama numatyti priemones skirtas ne tik judėjimo negalią turintiems asmenims (akliesiems ir pan.).

Medicinos įranga gali būti įsigyjama pagal 12.1 ir 12.5 papunkčiuose numatytas veiklas ir baigtinis sąrašas pateikiamas 39 p. lentelės 4 papunktyje.

Ar būtų tinkamos finansuoti lėšos jau įkurtiems DOTS kabinetams jas susigrąžinant iš šios priemonės?

Taip, patirtas išlaidas DOTS kabineto įrengimui galite kompensuotis,  jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. , su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant paraišką. Tokia sąlyga numatyta Taisyklių 403.1 p.

Ar įgyvendinant projektą, pagal šią priemonę, vykdant 12.1 ir 12.5 veiklas, bus galima įsigyti automobilius? Jei taip, tai kiek vienetų galima bus jų įsigyti?

Taip, vykdant 12.1 ir 12.5 veiklas, 39 p. lentelėje numatytos tikslinių transporto priemonių įsigijimo išlaidos, jų kiekis nėra ribojamas. Pažymėtina, kad automobilių poreikis privalo būti pagrįstas ir skirtas nurodytų veiklų įgyvendinimui.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tikslinių transporto priemonių įsigijimo vertė negali viršyti 25 000 eurų.

Ar galima iš automobilių serviso įsigyti dėvėtą automobilį?

Atsakymas. Ne, dėvėtų automobilių įsigijimo išlaidos nėra tinkamos finansuoti. Galima įsigyti tik naują automobilį.

Ar įgyvendinant projektą įgyvendinant 12.1 ir (arba) 12.5 veiklas galima įš projekto lėšų įsigyti TIK automobilį?

Atsakymas. Taip, galima.

Įgyvendinant Aprašo 12.1 veiklą, ar galima remontuoti bei įsigyti reikalingą įrangą, ne tik vaikų odontologijos kabinetams, bet ir kitiems kabinetams (suaugusių) ?

Įgyvendinant 12.1 veiklą, galima remontuoti bei įsigyti reikalingą įrangą tik vaikų odontologijos kabinetams, kadangi ši veikla turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ 51.3 papunktyje numatytas priemones (PFSA 21.1 papunktis).

Išskyrus atvejus, kuomet įstaigoje yra bendras vaikų ir suaugusiųjų odontologijos kabinetas.

Ar galime modernizuoti, įsigyti įrangą odontologiniams kabinetams kurie yra mokyklose? Šie kabinetai – poliklinikos nuosavybė.

Taip, galima modernizuoti, įsigyti įrangą odontologiniams kabinetams kurie yra mokyklose. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 30 p. reikės patvirtinti daiktines pareiškėjo teises į šį turtą ir jos turės galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos.

Ar pagal šį PFSA tinkamos finansuoti investicijų projekto išlaidos?

PFSA 39 p. 5. papunktyje numatyta, kad investicijų projekto parengimo išlaidos yra tinkamos, jei vadovaujantis 46.4 p. jį rengti privaloma. Investicijų projektas rengiamas, kai siekiama investuoti į ilgalaikį materialųjį ar nematerialųjį turtą, reikalingą viešosioms paslaugoms teikti ir kuriam įgyvendinti suplanuotų investicijų suma (atėmus PVM ir išlaidas apmokamas supaprastintai) viršija 300 000 eurų.

Jei investicijų suma yra mažesnė, o pareiškėjas vis tik pasirengė investicijų projektą, tai tokios išlaidos nebus laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, nes jos nėra būtinos.

Ar skaičiuojant iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusius pacientus yra skaičiuojami tik pacientai drausti Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu?

Skaičiuojant iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusius pacientus yra skaičiuojami visi prisirašę prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientai (drausti Lietuvos Respublikos privalomuoju sveikatos draudimu, drausti ES ar EEE sveikatos draudimu ir nedrausti).

Aprašo 36.4 papunktyje nustatyta, kad „vykdant veiklas pagal Aprašo 12.1 ir 12.5 papunkčius, skiriama lėšų suma skaičiuojama atsižvelgiant į prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašiusių pacientų skaičių (skaičiuojami iki 2017 m. rugsėjo 30 d. prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos prisirašę pacientai)“.

Ši informacija skelbiama kiekvienos iš penkių teritorinių ligonių kasų interneto svetainėje, tiksliau:

http://www.paneveziotlk.lt/?TabID=139

http://www.vilniaustlk.lt/index.php?id=32

http://www.ktlk.lt/istaigoms/statistika-ir-tyrimai/

https://www.klaipedostlk.lt/%C4%AFstaigoms – čia iš kairės meniu „statistinė informacija“, ten „Prisirašiusių prie ASP įstaigų gyventojų skaičius“

http://www.siauliutlk.lt/go.php/Prisira%C5%A1iusi%C5%B3%20gyventoj%C5%B3%20skai%C4%8Dius660

Jeigu reikalinga informacija nėra paskelbta, reikėtų kreiptis raštu ar el. paštu į konkrečią teritorinę ligonių kasą ir prašyti šios informacijos.

Ar vadovaujantis Aprašo reikalavimais į regiono plėtros planą turime įtraukti vieną, ar galime, įtraukti kelis projektus? Projektus planuotume pagal veiklas ir jie būtų „smulkesnės“ apimties, jei rašome vieną projektą, jis būtų gan „stambus“ ir jis viršytų 300 tūkst. eurų sumą, ir jam jau reikėtų rengti investicinį projektą.

Vadovaujantis Aprašo 27 p.. reikalavimu, regionai turi pasiekti šio punkto lentelėje nustatytus rodiklius: tiek įstaigų skaičių, tiek gyventojų, kurie turi galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičių. Kiekvienas regionas/savivaldybė pati sprendžia, kiek ir kokių projektų bus įtraukiama. Projektai gali būti tiek smulkūs, tiek stambesni, apjungiant kelias įstaigas. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad jei planuojamos investicijos viršija 300 000 eur, vadovaujantis Aprašo 46.4 p. privaloma parengti investicijų projektą.

Tačiau pažymėtina, kad vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas negali būti dirbtinai skaidomas, t. y. ta pati asmens sveikatos priežiūros įstaiga negali teikti kelių projektų pagal skirtingas Aprašo remtinas veiklas.

Ar privačios įstaigos gali būti pareiškėjais / partneriais pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609? Ar visose remiamose veiklose?

Pagal Aprašo 18 p., pareiškėjais (partneriais) gali būti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Tai reiškia, kad tinkami pareiškėjai yra ne tik viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tačiau ir privačios (UAB ir pan.). Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai ir projektai taip pat turi atitikti Aprašo 21.5 ir 21.6 p., t. y. būti įtraukti į regiono plėtros ir savivaldybės strateginius veiklos planus.

Gal galėtumėte išaiškinti, kaip turėtų būti taikomas PFSA 18 p.? Kaip savivaldybių institucijos, teikiančios projektinius pasiūlymus, turėtų atrinkti projektų pareiškėjus iš visų toje savivaldybėje pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų? Kokios to procedūros?

Planavimo procedūros turi būti vykdomos remiantis Regionų projektų planavimo tvarkos aprašu.

Yra XXX parapijos senelių globos namai. Visi senelių namų gyventojai prisirašę pas poliklinikos gydytoją, kuri pagal slaugytojos iškvietimą ateina patikrinti žmogaus, jeigu pablogėjo būklė, išrašo vaistus. Senelių namai pareiškėjais būti negali, bet ar jie galėtų būti partneriais, jei pareiškėjas būtų XXX poliklinika?

Ne. Senelių namai nei pareiškėjais, nei partneriais negali būti projekte pagal šią priemonę. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai ir partneriai yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Savivaldybių administracijos projekte gali dalyvauti tik kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vykdant Aprašo 12.2 veiklą projekte gali dalyvauti ir psichikos sveikatos centrai.

Ar pagal Aprašo 12.5 veiklą pareiškėju / partneriu gali būti ligoninė teikianti slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas?

Ligoninės negali būti nei pareiškėjais, nei partneriais įgyvendinant Aprašo 12.5 veiklą.

Ar gali PSPC teikti paraišką su partneriu psichikos sveikatos centru, kuris įsisteigtų pakaitinio gydymo kabinetą?

Taip, gali. Savivaldybės dalyvavimas projekte nėra būtinas.

Ar gali savivaldybė kartu partneriais ASPĮ (pvz. 5 įstaigos) teikti vieną projektą?

Taip, gali.

Ar yra numatyta prievolė kiekvienoje savivaldybėje įgyvendinti bent po 1 projektą pagal 12.2 ir 12.3 veiklas? Savivaldybėje yra poreikis įgyvendinti 12.1 ir 12.4 veiklas ar galima įgyvendinti veiklas be 12.2 ir 12.3 veiklų?

Taip, įgyvendinant Aprašo 12.2 ir 12.3 veiklas pagal Aprašo 29.1 papunktį kiekvienoje savivaldybėje privalo būti užtikrinta, kad veiklą vykdys ne mažiau kaip po vieną DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. Tai reiškia, kad jeigu savivaldybėje nėra DOTS ir pakaitinio gydymo kabinetų, savivaldybė norėdama gauti finansavimą ir kitų veiklų vykdymui turi įsisteigti bent vieną pakaitinio gydymo kabinetą. Planuojant projektus savivaldybė turės pateikti Projekto (-ų) parengtumui taikomų reikalavimų įgyvendinimo lapą Nr. 1 (Aprašo 3 priedas), kuriame turės pažymėti ar tokie kabinetai vykdo veiklą, o jei ne, tada turės numatyti, kad bus įsteigti. Jeigu savivaldybėje nebus įsteigtas pakaitinio gydymo kabinetas, tuomet savivaldybė negalės gauti finansavimo kitoms veikloms vykdyti.

Įgyvendinti Aprašo 12.1 ir 12.4 veiklas be 12.2 ir 12.3 veiklų nėra galima. Priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 yra horizontali, tai reiškia, kad lėšos 12.2 ir 12.3 veiklų įgyvendinimui yra numatytos pagal Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir įgyvendina 23.5 ir (arba) 24.1 papunkčiuose numatytas priemones ir 2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei socialinės integracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus ir įgyvendina 9.5.4 papunktyje numatytas priemones. Atsižvelgiant į tai, šioms kryptims numatytos lėšos turi būti naudojamos 12.2 ir 12.3 veiklų įgyvendinimui, nes kitų veiklų įgyvendinimui lėšos numatytos iš kitų krypčių aprašų.

VšĮ XXX PSPC kartu su partneriais (VšĮ XXX PSPC, IĮ XXX klinika, UAB ,,XXX centras“, UAB ,,XXX klinika“) planuoja teikti paraišką. VšĮ XXX psichikos sveikatos centras (kuris galėtų teikti pakaitinio gydymo paslaugas) nėra įtrauktas į projektą (kaip partneris). Atsižvelgiant į tai, ar planuojamo teikti projekto parengtumui bus taikomas 29.1. reikalavimas?

Taip. Įgyvendinant Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą veiklą pagal Aprašo 29.1 papunktį kiekvienoje savivaldybėje privalo būti užtikrinta, kad veiklą vykdys ne mažiau kaip po vieną priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. Tai reiškia, kad jeigu savivaldybėje nėra pakaitinio gydymo kabineto, savivaldybė norėdama gauti finansavimą ir kitų veiklų vykdymui turi įsisteigti bent vieną pakaitinio gydymo kabinetą. Jeigu savivaldybėje nebus įsteigtas pakaitinio gydymo kabinetas, tuomet savivaldybė negalės gauti finansavimo minimam VšĮ XXX PSPC kartu su partneriais rengiamam projektui.

Ar įgyvendinant 12.3 veiklą įstaiga gali įsteigti daugiau nei 1 DOTS ar pakaitinio gydymo kabinetą? Pvz., XXX poliklinika nori savo dviejuose filialuose skirtingose rajono pusėse įsteigti 2 DOTS kabinetus.

Taip, galima. Suma kabinetų įrengimui bus apskaičiuojama taip: 2 DOTS kabinetams įrengti bus iki 7 000 Eur + iki 7 000 eur = iki 14 000 eur

29.1 papunktyje numatytas reikalavimas dėl pakaitinio gydymo kabinetų. Ar tas kabinetas privalo būti įstaigoje, kurios savininkas yra savivaldybė? Ar jis tiesiog turi būti savivaldybėje (t. y. savivaldybės teritorijoje). XXX mieste veikia metadono kabinetas Respublikinio priklausomybės ligų centro XXX filiale, tačiau savivaldybė nėra šios įstaigos steigėja. Ar sąlyga dėl veikiančio pakaitinio gydymo kabineto būtų įvykdyta?

Pagal Aprašo reikalavimus savivaldybėje veiklą turi vykdyti ne mažiau kaip vienas pakaitinio gydymo kabinetas. Jei toks kabinetas yra Respublikinio priklausomybės ligų centro XXX filiale, tuomet sąlyga yra išpildyta, įstaiga nebūtinai turi būti pavaldi savivaldybei.

Kaip pareiškėjai turėtų pagrįsti projekto atitiktį specialiesiems kriterijams? Gal galėtumėte nurodyti, kuriuos specialiojo kriterijaus papunkčius turi atitikti netikslinių teritorijų savivaldybių teritorijoje planuojami įgyvendinti projektai?

Įgyvendinant Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą veiklą, projektiniame pasiūlyme turi būti pagrįsta, kad netikslinių teritorijų savivaldybės turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 51.3 papunktyje numatytas priemones; ir (arba) Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 17 punkte iškelto tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 30.7 papunktyje numatytas priemones.

Ar Aprašo 12.5 papunktyje nurodytą veiklą gali vykdyti netikslinių teritorijų savivaldybių ASPĮ ir jeigu taip, kuriems specialiojo kriterijaus papunkčiams atitiktį jie turėtų pagrįsti projektiniame pasiūlyme?

Įgyvendinant Aprašo 12.5 papunktyje nurodytą veiklą projektiniame pasiūlyme turi būti pagrįsta, kad netikslinių teritorijų savivaldybės atitinka Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 25 punkte iškelto tikslo, 28 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 51.1 papunktyje numatytas priemones.

Kaip skaičiuojamas rodiklis P.S.363 „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“?

Įstaiga (juridinis vienetas) skaičiuojama kaip 1 vnt., struktūriniai padaliniai, filialai į rodiklį nėra įskaičiuojami. Jei projektas įgyvendinamas su partneriu, t.y. kita asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia įstaiga, tai nurodomas bendras įstaigų skaičius. Jei projekte dalyvauja savivaldybė, tokiu atveju ji į rodiklį nėra įtraukiama, skaičiuojamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Kaip paskaičiuoti Stebėsenos rodiklį P.B. 236?

Prašytume paaiškinti, kaip paskaičiuoti Stebėsenos rodiklį P.B. 236. Norint gauti G (tikslinių grupių gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičių) reikia turėti dar šiuos skaičius:

- Ssav – prisirašiusių prie konkrečios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos tikslinių grupių gyventojų skaičius kalendoriniais metais iki projekto įgyvendinimo pabaigos suma.

Toliau - A1 apskaičiavimui M1, M2, M3. Kokius metus imti rengiant projektinį pasiūlymą? O ka jei projektas įgyvendinamas per du metus?

Rodiklio  P.B. 236 „Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ aprašymą galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/244793c0e81711e4a4809231b4b55019

Rodiklio apskaičiavimo metodika pritaikyta laikotarpiui, kai reikės atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir jo pabaigoje apskaičiuoti gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis, skaičių.

Apskaičiuojant rodiklį projektinio pasiūlymo rengimo metu reikia remtis ta pačia formule, bet skaičiavimus atlikti remiantis praėjusių trejų metų duomenimis.

Projektiniame pasiūlyme skaičiavimams reikia naudotis Sveidros duomenimis už konkrečius praėjusius metus.

Rodiklis apskaičiuojamas pagal tokią pačią metodiką / formulę nepriklausomai nuo to, kiek metų planuojama projekto trukmė.

Rodiklio apskaičiavimo formulė yra tokia:

G = Ssav ± A1

Duomenys, kuriuos reikia naudoti rengiant projektinį pasiūlymą būtų tokie:

Ssav – prisirašiusių prie konkrečios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos tikslinių grupių asmenų gyventojų skaičius 2017 metais;

A1 – asmens sveikatos priežiūros įstaigoje per pastaruosius trejus kalendorinius metus (M1, M2 ir M3) iki

projekto įgyvendinimo pabaigos prisirašiusių tikslinių grupių asmenų skaičiaus kitimo tendencija, apskaičiuojama pagal formulę A1= ((M2 – M3) + (M1-M3) / (2 * M1) * 100%.

Kur:

M1 – 2017;

M2 – 2016;

M3 – 2015.

Pateikiame apskaičiavimo pvz.:

Prie įstaigos prisirašę:

2017 – 950 asmenų (M1)

2016 – 900 asmenų (M2)

2015 – 1000 asmenų (M3)

Pokyčio tendencija apskaičiuojama taip:

A1=((900-1000)+(950-1000)/(2*950)*100 proc. = -2.6

Gyventojų skaičius apskaičiuojamas taip:

G=950-2.6 proc.=925 gyventojai.

Palikti atsiliepimą
En