Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą

Priemonės tikslai ir uždaviniai:

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite čia:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/institucines-globos-pertvarka-investicijos-i-infrastruktura  (Aprašas Nr. 1)

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 

Remiamos veiklos:

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ remiamos veiklos:

 • Šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) tinklo plėtra (toliau – BVGN veikla): butų, gyvenamųjų namų įsigijimas, turimų ar projektų lėšomis įsigytų butų, gyvenamųjų namų pritaikymas BVGN veiklai, naujų gyvenamųjų namų (įskaitant modulinius namus) statyba;
 • Vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra (toliau – VDC veikla):
  • naujų VDC steigimas;
  • veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ remiamos veiklos:

 • socialinių paslaugų infrastuktūros, asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, plėtra, t. y. modernizavimas esamų ir (arba) kūrimas naujų toliau išvardytų socialinių paslaugų įstaigų:
  • specializuoti slaugos ir globos namai;
  •  grupinio gyvenimo namai;
  •  savarankiško gyvenimo namai;
  •  apsaugotas būstas;
  •  dienos centras;
  •  dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės;
  •  socialinės dirbtuvės.

Galimi pareiškėjai:

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ galimi pareiškėjai yra Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Vilniaus regionų savivaldybių administracijos ir biudžetinės įstaigos (pertvarkomos socialinės globos įstaigos). 

 

 

 

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1
Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas
Valstybės projektų sąrašas (-ai)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 1 (įsakymas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 1 (įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 2 (įsakymas)

Valstybė projektų sąrašas Nr. 2 (įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašo pakeitimas Nr. 2 (įsakymas ir įsakymo priedas, 2019 10 07 redakcija)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 3 (įsakymas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 3 (įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 4

Valstybės projektų sąrašas Nr. 4 (įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašo Nr. 4 pakeitimas  (įsakymas ir įsakymo priedas, 2019 07 18 redakcija)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 4 (įsakymas ir įsakymo priedas. 2019-01-09 redakcija)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 5 (įsakymas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 5 (įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašo pakeitimas Nr. 5 (įsakymas ir įsakymo priedas, 2019 10 07 redakcija)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 6 (įsakymas ir įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 6 (įsakymas ir įsakymo priedas. 2019-01-09 redakcija)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 7  (įsakymas ir įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 8  (įsakymas ir įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašo Nr. 8 pakeitimas (įsakymas ir įsakymo priedas, 2019 10 07 redakcija)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 9 (įsakymas ir įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 10 (įsakymas ir įsakymo priedas)

Valstybės projektų sąrašas Nr. 11 (įsakymas ir įsakymo priedas)

Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Kiti aktualūs dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Socialinės apsaugos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Auksė Šuliauskaitė

Socialinės apsaugos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
 far fa-envelope  a.suliauskaite@cpva.lt 
far fa-phone 8 5 274 87 14, +370 609 98963

Palikti atsiliepimą
En