Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

08.1.1-CPVA-V-427 Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą

Priemonės tikslai ir uždaviniai:

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/institucines-globos-pertvarka-investicijos-i-infrastruktura

Remiamos veiklos:

Pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ remiamos veiklos:

  • Šeimai artimos aplinkos bendruomeninių vaikų globos namų (toliau – BVGN) tinklo plėtra (toliau – BVGN veikla): butų, gyvenamųjų namų įsigijimas, turimų ar projektų lėšomis įsigytų butų, gyvenamųjų namų pritaikymas BVGN veiklai, naujų gyvenamųjų namų (įskaitant modulinius namus) statyba;
  • Vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra (toliau – VDC veikla):
    • naujų VDC steigimas;
    • veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Galimi pareiškėjai:

Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos.

 

Mokymų pareiškėjams informacinė medžiaga:

Pranešimo apie PFSA reikalavimus medžiaga

Pranešimo apie paraiškų pildymą medžiaga

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas
Valstybės projektų sąrašas (-ai)
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Kiti aktualūs dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų projektų II departamento Socialinės apsaugos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Giedrė Bartminienė

Socialinės apsaugos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
 far fa-envelope  g.bartminiene@cpva.lt
far fa-phone  8 5 243 1614

Palikti atsiliepimą
En