Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En
Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas Metodinė informacija

Veiklos sritys

Strateginis planavimas

Strateginis planavimas ir stebėsena

Pažangi Lietuvos strateginio planavimo sistema įdiegta dar 2000 metais, tačiau praėjus beveik 2 dešimtmečiams pastebima, kad vis dar stokojama aiškių strateginio planavimo sąsajų su biudžeto formavimo sistema, įvairaus lygio strateginių tikslų pasiekimą vertinantys kriterijai nesudaro integralios sistemos, o loginiai ryšiai tarp strateginio planavimo dokumentų nėra aiškiai išreikšti. Inicijuotos pertvarkos siekia šias problemas išspręsti.

                                                                                                                    

 

Savivaldybių finansų valdymas

Savivaldybių finansų valdymo tobulinimas, siekiant efektyvaus vietos viešųjų paslaugų teikimo ir savivaldybių investicijų pajėgumo didinimo. Analitinės galimybės ir įrankiai, rekomenduojami taikyti planuojamų priimti finansinių sprendimų modeliavimui ir gautų rezultatų analizei. 

 

Valstybės biudžeto išlaidų peržiūra

Vienas iš valdymo pertvarkos uždavinių – sukurti ir įdiegti viešųjų išlaidų peržiūros mechanizmą, įrankius, kurie padėtų nustatyti nepakankamai efektyviai naudojamus viešuosius išteklius. Valstybės biudžeto išlaidų peržiūra yra procesas, kurio metu atliekamas atskirų subjektų išlaidų ir pasiektų veiklos rezultatų palyginimas, identifikuojamos ir pasiūlomos priemonės valdžios sektoriaus išlaidoms mažinti ir / arba perskirstyti finansavimą sritims, kurias sprendimų priėmėjai laiko prioritetinėmis.

 

 

 

 

Biudžeto pertvarka

2020 birželio 25 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Seimas priėmė Strateginio valdymo įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus ir beveik 40-ies lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais įtvirtinama strateginio valdymo bei biudžeto valdymo pertvarka ir sudaromas naujas integruotas strateginio valdymo modelis, sujungiantis strateginių tikslų formavimą ir įgyvendinimą su biudžeto asignavimų planavimu ir išlaidų kontrole.                                                                                                                                   

 
Palikti atsiliepimą
En