Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En
Valstybės strateginių tikslų ir finansų valdymo tobulinimas Metodinė informacija

Veiklos sritys

Biudžeto pertvarka

 

 

Biudžeto pertvarka

Biudžeto pertvarka yra sudedamoji vykstančio strateginio valdymo pertvarkos dalis:

2020 birželio 25 d. Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Seimas priėmė Strateginio valdymo įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus ir beveik 40-ies lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais įtvirtinama strateginio valdymo bei biudžeto valdymo pertvarka ir sudaromas naujas integruotas strateginio valdymo modelis, sujungiantis strateginių tikslų formavimą ir įgyvendinimą su biudžeto asignavimų planavimu ir išlaidų kontrole. Strateginio valdymo įstatymas prieinamas paspaudus šią nuorodą.

2021 balandžio 28 d. Vyriausybė patvirtino naują Strateginio valdymo metodiką. Taip žengtas svarbus Vyriausybės vykdomos strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistemos pertvarkos žingsnis. Metodika įgyvendina 2020 m. birželio 25 d. Seimo priimtą Strateginio valdymo įstatymą, kuris padėjo pamatus į rezultatus orientuotam strateginio valdymo sistemos sukūrimui ir plėtojimui, sudarant prielaidas ilgalaikei ir darniai valstybės pažangai, efektyviam valdžios sektoriaus finansų planavimui bei panaudojimui. Strateginio valdymo metodika prieinama paspaudus šią nuorodą.

Artimiausiais metais numatoma pereiti prie vidutinės trukmės biudžeto planavimo. Iki šiol N+2 metų perspektyva institucijų biudžetams buvo tik indikatyvi, o ne garantuota. Tuo tikslu Aštuonioliktosios Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatyta: 1) vidutinės trukmės biudžeto sudarymo taisyklių parengimas ir įgyvendinimas, 2) bazinių išlaidų skaičiavimo metodikos parengimas ir integravimas į biudžeto formavimo procesą, 3) sisteminės valstybės biudžeto išlaidų peržiūros atlikimas ir jos rezultatų panaudojimas, kuris leistų efektyviau paskirstyti ir panaudoti valstybės biudžeto lėšas, įskaitant ir investicijoms įgyvendinti skirtas lėšas. Numatoma, kad naujos kokybės vidutinės trukmės valstybės biudžeto projektą Vyriausybė parengs ir Seimui teiks 2024–2026 metams.

Strateginių veiklos planų rengimo metodinės rekomendacijos

Dokumentas kuriame detalizuojami pagrindiniai reikalavimai apibrėžiant ir pagrindžiant priemonės turinį ir parametrus:

Palikti atsiliepimą
En