Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Programos koordinavimas

ES Dvynių programą koordinuoja:

 1. Europos Komisijos Europos Kaimynystės politikos ir Plėtros derybų generalinis direktoratas;
 2. Nacionaliniai koordinatoriai (angl. National Contact Point – NCP) šalyse-naudos gavėjose;        
 3. Nacionaliniai koordinatoriai (NCP) ES šalyse.

 

Lietuvoje Nacionalinio Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas atlieka Užsienio reikalų ministerija. Ministerija, vykdydama nacionalinio Europos Sąjungos Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas, yra atsakinga už:

 • Kontaktų su Europos Komisija palaikymą ES Dvynių programos klausimais;
 • Lietuvos atstovavimo užtikrinimą Europos Komisijos organizuojamuose ES Dvynių programos tinklo renginiuose;
 • Už bendradarbiavimą su diplomatinėmis atstovybėmis Dvynių projektų paraiškų parengimo ir pristatymo, taip pat įgyvendinamų Dvynių projektų matomumo užtikrinimo klausimais;
 • Už nacionalinio ES Dvynių programos tinklalapio priežiūrą;
 • Už sprendimų dėl įgaliotosios institucijos statuso priėmimą ir informacijos apie priimtą sprendimą perdavimą Europos Komisijai.

 

Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka ES Dvynių programos administratoriaus funkcijas ir yra atsakinga už:

 • Projektų kvietimų ir kitos susijusios informacijos platinimą institucijoms;
 • Nacionalinio ES Dvynių programos kontaktinių asmenų tinklo institucijose atnaujinimą ir plėtrą;
 • Pagalbą pasiūlymą rengiančioms institucijoms sudaryti konsorciumą;
 • Institucijos (-ų) parengto projekto pasiūlymo atitikties ES Dvynių programos vadove nurodytiems  projektų tinkamumo kriterijams (pagal Dvynių vadovo priedus C6 ir C6bis)  vertinimą ir parengto projekto pasiūlymo pateikimą Europos Komisijai ar kitai atsakingai institucijai;
 • Institucijų konsultavimą dėl įgaliotosios institucijos statuso ir išvados dėl įgaliotosios institucijos statuso pateikimą Ministerijai;
 • Institucijų darbuotojų mokymų ir (ar) metodinės medžiagos apie projektų rengimą ir įgyvendinimą rengimą.

 

Palikti atsiliepimą
En