Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Žmogaus teisės ir demokratinis valdymas

Šioje skiltyje skelbiami konkursai apimantys šias sritis:

   1. Pilietinė visuomenė (ang. Civil society);
   2. Demokratija (ang. Democracy): parama demokratijai; parama rinkimams; parama saviraiškos laisvei;
   3. Žmogaus teisės (angl. Human rights): teisėmis grindžiamas požiūris į vystomąjį bendradarbiavimą; žmogaus orumas; kova su kankinimu; kova su mirties bausme; žmogaus teisių gynimas; ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės; kova su bet kokia diskriminacija; vaikų, moterų, mažumų, neįgalių asmenų teisės; vietinių tautų teisės); žmogaus teisių instrumentai ir mechanizmai; religijos ir tikėjimo laisvė;
   4. Vystomasis švietimas bei sąmoningumo ugdymas (angl. Development education and awareness raising);
   5. Lyčių lygybė (angl. Gender equality);
   6. Vietos valdžia (angl. Local authorities);
   7. Taika ir saugumas (angl. Peace and security).

Paskelbti konkursai:

Palikti atsiliepimą
En