Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Dokumentai

Rasta rezultatų: 50

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2018-02-21

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2018-02-21

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2018-02-21

2013 m. gruodžio 19 d. EK sprendimas Nr. C(2013)9527 kuriuo išdėstomos ir patvirtinamos finansinių pataisų, susijusių su išlaidomis, Sąjungos finansuotomis pagal pasidalijamąjį valdymą, kurias dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo turi atlikti Komisija, nustatymo gairės

Filtruoti pagal tipą::Reglamentas Filtruoti pagal rūšį::Išlaidų deklaravimas Data:2018-02-21 Dokumentų:2

VSF projektų pirkimų plano forma ir pildymo instrukcija

Filtruoti pagal tipą::Instrukcijos Filtruoti pagal rūšį::Pirkimų priežiūra Data:2018-01-18 Dokumentų:1

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-849 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Filtruoti pagal tipą::Teisės aktai Filtruoti pagal rūšį::VSF reglamentuojantys teisės aktai Data:2017-12-11

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo programa

Filtruoti pagal tipą::Teisės aktai Filtruoti pagal rūšį::VSF reglamentuojantys teisės aktai Data:2017-12-06 Dokumentų:3

Finansinių pataisų dėl viešojo pirkimo taisyklių nesilaikymo taikymo metodika

Filtruoti pagal tipą::Metodika Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2017-08-31 Dokumentų:1

Vidaus saugumo fondo projektų pirkimų priežiūros tvarkos aprašas

Filtruoti pagal tipą::Aprašas Filtruoti pagal rūšį::Pirkimų priežiūra Data:2017-08-17

Policijos departamento automobilių eksploatacinių išlaidų fiksuotojo įkainio metodika (taikoma iki 2015-12-31 patirtoms išlaidoms)

Filtruoti pagal tipą::Metodika Filtruoti pagal rūšį::Dokumentai Data:2017-06-28 Dokumentų:1
1 2 3 4 5
Palikti atsiliepimą
En