Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Viešieji pirkimai

CPVA PLANUOJAMI IR VYKDOMI VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

CPVA viešuosius pirkimus organizuoja:

  

Vykdydama viešuosius pirkimus, CPVA griežtai laikosi esminių Viešųjų pirkimų įstatymo principų:

  • lygiateisiškumo, 
  • nediskriminavimo,
  • abipusio pripažinimo,
  • proporcingumo,
  • skaidrumo. 

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo:

Data Pirkimo pavadinimas Pirkimo būdas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO kaalogo
2020 06 16 VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patalpų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis CPVA neperka paslaugų iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi CPO kataloge galimų įsigyti valymo paslaugų apimtyje nėra įtrauktos vadybininko paslaugos ar kitos paslaugos, užtikrinančios paslaugų teikimo pagal sutartį organizavimą ir koordinavimą bei teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą ir kontrolę.
2020 12 04 Ignalinos programos 2020 m. audito paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis Perkančioji organizacija neperka paslaugų iš CPO elektroninio katalogo, nes pirkimo objektą sudarančios paslaugos t.y. atitikties audito paslaugos, susijusios su Europos Sąjungos arba kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir (arba) valdymo prosecu, el. kataloge nėra siūlomos.
2021 05 21 Interneto ryšio su ugniasiene paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis Perkančioji organizacija neperka paslaugų iš CPO elektroninio katalogo, nes pirkimu siekiama įsigyti kompleksines interneto ryšio su ugniasiene paslaugas, kad būtų užtikrintas maksimalus interneto ryšio stabilumas ir saugumas. Perkamos paslaugos nėra siūlomos CPO elektroniniame kataloge. 

 

Informacija apie CPVA vykdomą viešąjį patalpų nuomos pirkimą:

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA), adresas S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 251 4400,  numato išsinuomoti administracinės paskirties patalpas CPVA Ignalinos programos skyriaus veiklai vykdyti. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, bei Pirkimo dokumentais.

Pirkimo dokumentų patikslinimas (2019 08 28)

Bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas - nuo 180  iki  230 kv.m. Visos patalpos privalo būti viename pastate Vilniuje. Patalpos nuomos pradžios dienai (nuo 2020.01.01 d.) turi būti naujai įrengtos arba naujai suremontuotos, su reikalingais baldais. Patalpų vieta - 1 km spinduliu nuo centrinės CPVA būstinės adresu S. Konarskio 13, Vilnius {atstumas skaičiuojamas vadovaujantis \vxvw.mans.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją). Detalūs reikalavimai nuomojamoms patalpoms nustatyti Pirkimo dokumentų Sąlygų aprašo 2 priede „Techninė specifikacija“.

Paraiška, pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu Centrinė projektų valdymo, adresas S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius iki 2019 m. rugsėjo 2  d. 10:00 val.

Kontaktai pasiteiravimui: Bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Irena Meškauskienė, tel. (8 5) 263 97 62, el. pašto adresas i.meskauskiene@cpva.lt.

 

Atsiliepimus apie CPVA vykdomus viešuosius pirkimus galite pateikti čia far fa-external-link

Daugiau informacijos apie CPVA skaidrumo politiką ir korupcijos prevenciją galite rasti čia far fa-external-link

Palikti atsiliepimą
En