Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Viešieji pirkimai

CPVA PLANUOJAMI IR VYKDOMI VIEŠIEJI PIRKIMAI

 

CPVA viešuosius pirkimus organizuoja:

  

Vykdydama viešuosius pirkimus, CPVA griežtai laikosi esminių Viešųjų pirkimų įstatymo principų:

  • lygiateisiškumo, 
  • nediskriminavimo,
  • abipusio pripažinimo,
  • proporcingumo,
  • skaidrumo. 

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo:

Data Pirkimo pavadinimas Pirkimo būdas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2020 06 16 Vaikų darželio „Radist“ Irpinės miestelyje (Myru g. 1-A, Irpinė, Kyjivo sritis) statybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos Mažos vertės pirkimas pagal Viešųjų pirkimų įstatyma, pirkimas vykdomas elektroninio pašto priemonėmis CPVA neperka paslaugų iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi Pirkimu yra įsigyjama parengto statinio projekto „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos (lopšelio-darželio) rekonstrukcijos darbai Nr. 6 Kijevo srities Irpinės miesto tarybos „RADISTAS“, g. Myru, 1-A, Irpin mieste, Buchansky rajone, Kijevo srityje“ projekto vykdymo priežiūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 str. 3 d. , statinio projekto vykdymo priežiūrą atlieka statinio projekto rengėjas. Statinio projekto vykdymo priežiūrą gali atlikti ir kitas tiekėjas, tačiau turi būti gautas statinio projektuotojo sutikimas arba statinio projekto rengėjas turi nebevykdyti šios savo veiklos. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos Ukrainos aktualiuose teisės aktuose. Vadovaujantis Ukrainos ministrų kabineto 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 903 2 punktu, autorinę priežiūrą vykdo architektas – objekto projekto autorius, kiti patvirtinto projekto rengėjai ar įgalioti asmenys. Šio Pirkimo atveju statinio projekto rengėjas nėra savo, kaip statinio projekto vykdymo priežiūros teisių perdavęs jokiems kitiems subjektams. Atsižvelgus į tai, daroma išvada, kad įsigyti kitą projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikėją nėra pagrįstos alternatyvos ir toks konkurencijos nebuvimas nėra sukurtas Perkančiosios organizacijos dirbtinai sugriežtinus Pirkimo reikalavimus. Taip pat dėl šios priežasties, Pirkimu paslaugos negali būti įsigyjamos naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) priemonėmis. Be to, atlikus šį pirkimą turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Paslaugos teikėjo, CPVA ir Irpinės miesto tarybos. Tuo tarpu perkant iš CPO nėra galimybės sudaryti trišalę sutartį.
2020 06 16 VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros patalpų valymo ir teritorijos tvarkymo paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis CPVA neperka paslaugų iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi CPO kataloge galimų įsigyti valymo paslaugų apimtyje nėra įtrauktos vadybininko paslaugos ar kitos paslaugos, užtikrinančios paslaugų teikimo pagal sutartį organizavimą ir koordinavimą bei teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą ir kontrolę.
2020 12 04 Ignalinos programos 2020 m. audito paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis Perkančioji organizacija neperka paslaugų iš CPO elektroninio katalogo, nes pirkimo objektą sudarančios paslaugos t.y. atitikties audito paslaugos, susijusios su Europos Sąjungos arba kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo ir (arba) valdymo prosecu, el. kataloge nėra siūlomos.
2021 05 21 Interneto ryšio su ugniasiene paslaugų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas, pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis Perkančioji organizacija neperka paslaugų iš CPO elektroninio katalogo, nes pirkimu siekiama įsigyti kompleksines interneto ryšio su ugniasiene paslaugas, kad būtų užtikrintas maksimalus interneto ryšio stabilumas ir saugumas. Perkamos paslaugos nėra siūlomos CPO elektroniniame kataloge. 

 

Informacija apie CPVA vykdomą viešąjį patalpų nuomos pirkimą:

CPVA skelbia rinkos konsultaciją dėl IT sistemos „Tarptautinis automatinis keitimasis informacija“ posistemio „Automatinis mokesčių keitimasis informacija“ kūrimo paslaugos pirkimo. 

Paskelbtą rinkos konsultaciją galima rasti čia: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-683326

 

Atsiliepimus apie CPVA vykdomus viešuosius pirkimus galite pateikti čia far fa-external-link

Daugiau informacijos apie CPVA skaidrumo politiką ir korupcijos prevenciją galite rasti čia far fa-external-link

Palikti atsiliepimą
En