Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Veiklos sritys

Fondo tikslas – padėti įgyvendinti lanksčią, gebančią greitai reaguoti, tvarią, į tęstinius rezultatus nukreiptą vystomojo bendradarbiavimo politiką ir įgalinti Lietuvos viešojo bei privataus sektoriaus institucijas įgyvendinti didelės apimties, reikšmingą pridėtinę vertę generuojančius projektus šalyse partnerės.

Fondo Tarybos sprendimu finansavimas skiriamas konkurso būdu atrinktiems projektams ir programoms, tiesioginio finansavimo projektams arba programoms bei tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų programų ir projektų nacionaliniam bendrajam finansavimui užtikrinti (kofinansavimo projektai).

Fondo tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos delegavo Užsienio reikalų ministerija, Finansų ministerija, Centrinės projektų valdymo agentūra, Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacija „Infobalt“, Lietuvos savivaldybių asociacija, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios vystomojo bendradarbiavimo srityje.

 

Fondo konkursiniai projektai

Informacija apie konkursinius projektus:

Konkursai teikti paraiškas projektų ir programų įgyvendinimui skelbiami CPVA puslapio skiltyje Kvietimai.

Tiesioginio finansavimo projektai

Informacija apie tiesioginį finansavimą:

Užsienio reikalų ministerija teikia siūlymus Fondo tarybai dėl vystomojo bendradarbiavimo Projektų įgyvendinimo tiesioginio finansavimo būdu.

Kofinansavimo projektai

Informacija apie kofinansavimą (Nacionalinį bendrąjį finansavimą):

Prašymus skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamos programos ar projekto įgyvendinimui Lietuvos Respublikos juridinis ar fizinis asmuo gali pateikti Fondo tarybai el. paštu vbfondas@cpva.lt. Prašyme turi būti nurodytas Bendrojo finansavimo projekto tikslas, siekiami rezultatai, trukmė, biudžetas ir prašoma nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų suma. Taip pat turi būti pateiktas pagrindimas, kaip numatomas įgyvendinti Bendrojo finansavimo projektas atitinka vystomojo bendradarbiavimo politikos strategines kryptis, Fondo lėšų skirstymo prioritetus, sritis ir kryptis, ir pateikta informacija apie prašymo teikėjo patirtį vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Palikti atsiliepimą
En