Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Lietuva, 2004 m. tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore. 
 
Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. fas fa-external-link-alt, užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.
 
        

 

Užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės asignavimų kasmet įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą fas fa-external-link-alt, pagal kurią įgyvendinamų projektų administravimą nuo 2017 m. kovo 31 d. jungtinės veiklos sutartimi perdavė Centrinei projektų valdymo agentūrai. 

 

far fa-tasks

CPVA funkcijos

Nuo 2017 m. kovo 31 d. CPVA vykdo šias funkcijas:

  • atlieka visų pagal paskelbtą kvietimą pateiktų koncepcijų ir (arba) paraiškų vertinimą;
  • parengia ir pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais;
  • vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą;
  • apmoka projektų vykdytojams patirtas ir mokėjimo prašymuose deklaruotas projektų išlaidas.

 

far fa-briefcase

Kas gali įgyvendinti projektus?

Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytoju gali būti Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita organizacija, jų padalinys arba fizinis asmuo, su kuriais valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga sudaro vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį to projekto paraiškoje ir (arba) patikslintoje projekto paraiškoje numatytiems tikslams įgyvendinti.

Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.

 

far fa-info

Daugiau informacijos

Už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą bei koordinavimą yra atsakingas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas.

Išsami informacija apie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklas skelbiama orangeprojects.lt/ fas fa-external-link-alt

Palikti atsiliepimą
En