Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2020-11-03

Mokymai pareiškėjams:

2021-04-13

Planuojama finansavimo suma

580 000

Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

 

Remiamos veiklos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2021 metais.

Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

Armėnijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Parama Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo (CEPA) įgyvendinimui – ES reikalavimus atitinkančios sausumos ir oro transporto saugos ir reguliavimo sistemos kūrimas.
 2. Švarios aplinkos plėtra Armėnijoje kuriant tvarią atliekų rūšiavimo sistemą.

Azerbaidžano Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Moterų ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.

Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.

Gruzijoje (Sakartvele)  (projektus administruos CPVA):

 1. Parama regionų mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti Gruzijos (Sakartvelo) ir Europos Sąjungos laisvos prekybos sutarties teikiamomis galimybėmis.
 2. Gerosios praktikos diegimas Gruzijoje (Sakartvele) aplinkosaugos srityje.

Moldovos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą.

Ukrainoje  (projektus administruos CPVA):

 1. Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje vystant skaitmenines edukacines platformas.
 2. Psichikos sveikatos priežiūros ir reabilitacijos paslaugų plėtra rytų Ukrainoje.
 3. Eksporto skatinimas kuriant smulkaus ir vidutinio verslo klasterius rytų Ukrainos regionuose.

Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos URM):

 1. Nepriklausomos informacijos sklaida ir atsparumo dezinformacijai stiprinimas Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse.

Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose   (projektus administruos CPVA):

 1. Parama inovatyvių žemės ūkio technologijų diegimui Malyje.
 2. Parama ekonominiam moterų įgalinimui Palestinoje.

Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą  (projektus administruos CPVA):

 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema
 2. Visuomenės švietimas apie vystomąjį bendradarbiavimą
 3. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas

Iš viso šiems projektams 2021 metais bus skiriama 580 000 eurų.

Galimi pareiškėjai

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2021 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2020 m. lapkričio 3 d. 14:00 val. Lietuvos laiku.

 

Teikti paraišką

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu +370 657 96768 ir elektroniniu paštu r.lukoseviciute@cpva.lt.

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal koncepciją Nr. 11, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu projektai@urm.lt.

 

Palikti atsiliepimą
En