Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

13.1.1-CPVA-V-605 „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse“

 

SVEIKATOS APSAUGA IR GEROVĖ

13.1.1-CPVA-V-605
Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimas“ įgyvendinimo.

REMIAMOS VEIKLOS

Remiama veikla – įstaigų, teikiančių  viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų diagnostikos ir gydymo srityse, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su ūmių infekcinių ir lėtinių ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu, statyba, rekonstrukcija ir remontas bei aprūpinimas reikiama įranga (medicininė, kompiuterinė įranga, baldai ir kt.) bei priemonėmis, skirtomis veiksmingai šių ligų diagnostikai ir gydymui bei efektyviam valdymui užtikrinti.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

 

Aktualūs dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Justina Martinėlė

Sveikatos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  j.martinele@cpva.lt 
far fa-phone  +370 658 03353

Palikti atsiliepimą
En