Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Vadovų dienotvarkės

19  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja Europos komisijos organizuojamame nuotoliniame susitikime su Europos techninės pagalbos teikėjais.

Laikas: 11:00 - 12:30 val.

14  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su Užsienio reikalų ministerijos atstovais, kurio metu bus aparta Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų statusas COVID-19 kontekste. 

Laikas: 10:00 - 11:30 val.

12  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja nuotolinėje metinėje Personalo valdymo profesionalų asociacijos konferencijoje "Žmonės - didžiausias organizacijos turtas. Ką mums tai reiškia šiandien?" 

Laikas: 14:00 - 17:00 val.

05  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos konferencijoje.

Laikas: 09:30 - 10:00 val.

04  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja Praktikų tinklo metiniame Generalinės Asamblėjos nuotoliniame susitikime.  

Laikas: 10:30 - 18:30 val.

27  2020 Balandis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja nuotoliniame 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

Laikas: 13:00 val. – 15:00 val.

23  2020 Balandis
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotoliniame Rail Baltica forume, kurio metu bus aptartas projekto progresas ir planai 2020 metams.

Laikas: 10:00 val. – 11:30 val.

06  2020 Kovas
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja FM ID ir CPVA vadovų susitikime dėl Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės mechanizmų einamųjų klausimų.

Laikas: 10:00 val. – 11:00 val.

04  2020 Kovas
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisijos posėdyje.

Laikas: 11:00 val. – 12:00 val.

04  2020 Kovas
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja IAE eksploatavimo nutraukimo metinių veiklų ir su jomis susijusių išlaidų 2020 metams aptarime.

Laikas: 09:00 val. – 11:00 val.

27  2020 Vasaris
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencijoje "DAUGIAU PARAMOS DAUGIAU REZULTATŲ DAUGIAU GALIMYBIŲ".

Laikas: 09:00 val. – 16:00 val.

14  2020 Vasaris
Artūras Žarnovskis, Dalia Vinklerė, Tadas Kontrimas

Artūras Žarnovskis, Dalia Vinklerė ir Tadas Kontrimas susitinka su Statybininkų asociacijos atstovais.

Aptariami klausimai:

1.  ydinga, efektyviai įgyvendinti viešojo pirkimo sutartis kliudanti viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo praktika;

2.  viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo trukdžiai;

3.  mūsų komandos, kuri prižiūri žemiau nurodytas investicijų programas, galimas efektyvesnis indėlis pirkimų priežiūros ir kituose investicijų administravimo procesuose;

4.  efektyvesnio rangos pirkimų modelio nustatymas (pvz. „risk based“ sutarčių modelio pritaikymas Lietuvos viešuosiuose pirkimuose);

5.  rinkos konsultacijų ir konsultacijų su visuomene efektyvinimas ir nauda;

6.  pagrindinės tiekėjų problemos ir iššūkiai vykdant mūsų prižiūrimų investicinių programų lėšomis finansuojamus projektus;

Laikas: 09:30 val. – 11:00 val.

20  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos organizuojamame atnaujintos darbo grupės susitikime.

Laikas: 13:00 val. – 14:30 val.

16  2019 Gruodis
Lidija Kašubienė, Jūratė Lepardinienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė,m Jūratė Lepardinienė  ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Latvijos Centrie finansų ir viešųjų pirkimų agentūra.

Laikas: 09:00 val. – 15:00 val.

12  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

Laikas: 09:00 val. – 13:00 val.

11  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja Annual Review susitikime su Europos Komisija.

Laikas: 09:00 val. – 17:00 val.

10  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, LR Vidaus reikalų ministerijos, LR apsaugos ministerijos ir LR Finansų ministerijos atstovais dėl Strateginio planavimo pertvarkos.

Laikas: 08:00 val. – 17:00 val.

02  2019 Gruodis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė susitinka su "SlovakAid" direktore dėl BRIC („Belarus Regional Investment and Competitiveness Programme“).

Laikas: 14:00 val. – 15:30 val.

28  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje LR užsienio reikalų ministerijoje.   

Laikas: 10:00 val. – 12:00 val.

27  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Jolanta Kačinskaitė

Lidija Kašubienė ir Jolanta Kačinskaitė dalyvauja Valstybės kontrolės konferencijoje "Signals 2019".  

Laikas: 08:00 val. – 17:00 val.

19  2019 Lapkritis
Jūratė Lepardininė 

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime su galimais funkcinės zonos Šalčininkai+ partneriais.

Susitikime dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos atstovas, Trakų r. savivaldybės, Vilniaus r. savivaldybės ir Varėnos r. savivaldybės atstovai.  

Laikas: 10:00 val. – 12:00 val.

14  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tendencijų seminare.

Laikas: 9:00 val. – 15:30 val.

13  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja LR Valdymo ir kontrolės sistemos strateginėje sesijoje.

Laikas: 8:30 val. – 16:30 val.

05  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lapkričio 5 - 8 dienomis Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja vystomojo bendradarbiavimo konferencijoje Liuksemburge.

 

24  2019 Spalis
Lidija Kašubienė 
 

Lidija Kašubienė dalyvauja tarptautinėje konferencijoje viešųjų investicijų poveikio vertinimui aptarti.

Laikas: 09:00 val. – 17:10 val.

23  2019 Spalis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė susitinka su Europos Sąjungos delegacijos Baltarusijos Respublikoje atstovu p. Berend de Groot (Head of Cooperation, Delegation of the European Union to the Republic of Belarus).

Laikas: 11:00 val. – 12:30 val.

15  2019 Spalis
Lidija Kašubienė 
 

Lidija Kašubienė susitinka su Latvijos finansų ministerijos ir savivaldybių atstovais.

Laikas: 10:50 val. – 11:10 val.

11  2019 Spalis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Estijos Respublikos ambasadore.

Laikas: 09:00 val. – 11:00 val.

09  2019 Spalis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja audito komiteto posėdyje Seime.

Laikas: 10:00 val. – 11:30 val.

03  2019 Spalis
Rasa Suraučienė
 

Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Europos Sąjungos delegacija Ukrainoje.

Laikas: 14:00 val. – 15:00 val.

01  2019 Spalis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja Europos Sąjungos fondų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų vadovų susitikime.

Laikas: 8:00 val. – 13:00 val.

26  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja Finansų ministerijos organizuojamame specialiajame stebėsenos komiteto posėdyje, skirtame Europos Sąjungos fondų investicijoms 2021–2027 metais.

Laikas: 8:45 val. – 13:30 val.

19  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Korn Ferry 2019 Lietuvos atlygio rinkos tyrimo rezultatų pristatymo seminare.

Laikas: 12:30 val. – 17:00 val.

18  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su AFEX atstovu Richard Torres.

Laikas: 16:00 val. – 17:00 val.

18  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė susitinka su Civipol agentūros atstovu Yann JOUNOT.

Laikas: 08:30 val. – 11:00 val.

17  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja LR konsulinių pareigūnų metiniame susitikime.

Laikas: 17:30 val. – 19:00 val.

16  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dėl galimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitinka su STRATA atstovais.

Laikas: 14:00 val. – 15:30 val.

12  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto išvažiuojamajame posėdyje.

Laikas: 08:00 val. – 17:00 val.

11  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su su Xabier Ruiz Morin (IDOM Nuclear Services Engineering Company).

Laikas: 15:00 val. – 16:30 val.

11  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Ignalinos programos projektų priežiūros komiteto posėdyje.

Laikas: 10:00 val. – 13:00 val.

13  2019 Liepa
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su VšĮ Baltijos futbolo infrastruktūra atstovu Tadu Jucium dėl Sporto fondo paraiškų vertinimo.

Laikas: 14:00 val. – 15:00 val.

12  2019 Liepa
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su Sveikatos apsaugos ministerija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centru, Kraujo centru ir Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija dėl Dvynių projekto Gruzijoje.

Laikas: 13:30 val. – 15:30 val.

12  2019 Liepa
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su studijų vizito iš Tadžikijos dalyviais.

Laikas: 09:00 val. – 09:30 val.

20  2019 Birželis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos Kultūros programos atidaryme Pakruojo sinagogoje.

Laikas: 13:00 val. – 17:00 val.

18  2019 Birželis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja ES finansuojamo projekto „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje" atidarymo renginyje Kijeve.

14  2019 Birželis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Vilniaus inovacijų forume. Organizatorius - MITA.

Laikas: 09:00 val. – 17:00 val.

11  2019 Birželis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime Užsienio reikalų ministerijoje.

Laikas: 15:00 val. – 16:30 val.

08  2019 Gegužė
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja GovTech forume: Open Data Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje.

Laikas: 09:00 val. – 13:00 val.

23  2019 Balandis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė atostogauja balandžio 23-26 dienomis. Pavaduoja Rasa Suraučienė.

24  2019 Balandis
Rasa Suraučienė
 

Rasa Suraučienė susitinka su Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Mariumi Janukoniu

Laikas: 13:00 val. – 14:00 val.

23  2019 Balandis
Rasa Suraučienė
 

Rasa Suraučienė dalyvauja Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje

Laikas: 10:00 val. – 12:00 val.

17  2019 Balandis
Jūratė Lepardinienė
 

Jūratė Lepardinienė dalyvauja diskusijoje „LIETUVOS SOCIALINĖS – EKONOMINĖS PLĖTROS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. PLANAS 2030“

Laikas: 10:00 val. – 12:30 val.

16  2019 Sausis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su p. V. Maragos (DG NEAR).

Laikas: 8:00 val. – 9:30 val.

15  2019 Sausis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja 2014-2020 m. ES investicijų Valdymo ir kontrolės sistemos institucijų vadovų susitikime.

Laikas: 13:00 val. – 17:00 val.

11 2018 Gruodis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su Energetikos ministerijos kancleriu R. Dilba.

Laikas: 10:30 val. – 14:30 val.

14 2018 Gruodis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Jūratė Lepardinienė ir Lidija Kašubienė dalyvauja renginyje „Pažadas sveikatai“ Druskininkuose.

Laikas: 13:30 val. – 17:00 val.

26 2018 Lapkritis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su Baltarusijos delegacija.

Laikas: 10:00 val. – 12:00 val.

27  2018 Lapkritis
Jūratė Lepardinienė
 

Jūratė Lepardinienė susitinka su Lietuvos savivaldybių asociacija.

Laikas: 10:00 val. – 13:00 val.

28 2018 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja Valstybės tvarios plėtros konferencijoje SIGNALS 2018.

Laikas: 07:30 val. – 16:00 val.

29  2018 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 


Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos Stebėsenos posėdyje. 

 
Laikas: 08:30 - 12:30 val.

30  2018 Lapkritis
Lidija Kašubienė
 


Lidija Kašubienė dalyvauja Metiniame 2014-2020 m. Sanglaudos politikos apžvalgos susitikime.

 
Laikas: 08:00 val. – 16:00 val.

 
18 2018 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 


Lidija Kašubienė susitinka su Energeti

En