Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Vadovų dienotvarkės

21  2020 Rugpjūtis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja Investiciniam komitetui pateiktų koncepcijų aptarime.

Laikas: 15:00val. – 16:00val.

19  2020 Rugpjūtis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime su LR Vidaus reikalų ministerijos ir LR Finansų ministerijos atstovais, kuriame bus aptariamas regionų plėtros procesas.

Laikas: 08:30val. – 11:00val.

17  2020 Rugpjūtis
Rasa Suraučienė

Rugpjūčio 17-28 dienomis Rasa Suraučienė atostogauja. Direktorės pavaduoją pavaduotoja Jalanta Kačinskaitė.

 

14  2020 Rugpjūtis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė susitinka su Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atstovais aparti regionų plėtros planavimo procesą .

Laikas: 08:30val. – 11:00val.

10  2020 Rugpjūtis
Lidija Kašubienė

Rugpjūčio 10-21 dienomis Lidija Kašubienė atostogauja. Direktorę pavaduoja direktorės pavaduotoja Jūratė Lepardinienė.

 

07  2020 Rugpjūtis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja Investicijų komiteto Inovacijų ir mokslinių tyrimų investicijų pakomitečio nuotoliniame posėdyje.

Laikas: 09:45 val. – 11:40 val.

05  2020 Rugpjūtis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su Panevėžio savivaldybės mero pavaduotoju  Aleksu Varna.

Laikas: 15:00 val. – 16:00 val.

29  2020 Liepos
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė liepos 29 - 30 dienomis dalyvauja darbiniame susitikime Strateginio valdymo metodikai aptarti. Renginyje taip pat dalyvauja LR Vyriausybės kanceliarijos, Finansų ministerijos, Statistikos departamento, Vyriausybės stateginės analizės centro, Aplinkos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovai.

 

28  2020 Liepos
 Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime Bijotuose, dėl Tauragė+ projekto.

Laikas: 08:00 - 17:00 val.

20  2020 Liepos
 Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė susitinka su Lietuvos Geležinkelių atstovu Irmantu Butkausku. 

Laikas: 16:00 - 17:00 val.

17  2020 Liepos
 Lidija Kašubienė

Liepos 17 dieną Lidija Kašubienė atostogauja. Atostogu metu direktorę pavaduoja Jolanta Kačinskaitė.

 

13  2020 Liepos
 Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė susitinka su Lietuvos Geležinkelių atstovu Karoliu Sankovski. 

Laikas: 14:00 - 15:00 val.

13  2020 Liepos
 Jūratė Lepardinienė

Liepos 13 - 22 dienomis Jūratė Lepardinienė atostogauja. Atostogu metu Jūratę Lepardinienę pavaduoja Rasa Suraučienė.

 

03  2020 Liepos
 Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė susitinka su Energetikos ministerijos atstovais: viceministre Lina Sabaitiene ir Asta Žalnieriūte 

Laikas: 14:00 - 15:30 val.

03  2020 Liepos
 Rasa Suraučienė

Rasa Suraučienė dalyvauja Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos parengto žmonėms skirto viešosios partnerysės poveikio vertinimo įrankio pristatyme.

Laikas: 10:30 - 11:30 val.

03  2020 Liepos
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja renginyje Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų  stiprinimas", kurio metu bus aptarti projekto rezultatai bei šio projekto metu parengtos rekomendacijos Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklą reglamentuojačių teisės aktų tobulinimas.

Laikas: 09:30 - 13:00 val.

02  2020 Liepos
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotoliniame Europos Sąjungos praktikos tinklo vadovų susitikime, kurio metu bus aptarti pagrindiniai Europos Sąjungos vystymosi prioritetai.

Laikas: 11:30 - 13:00 val.

30  2020 Birželis
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotolinėje konferencijoje Viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimas ekstremalioje situacijoje: patirties mainai" 

Laikas: 09:00 - 09:30 val.

22  2020 Birželis
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė birželio 22 - 26 dienomis atostogauja. Atostogų metų direktorę pavaduos direktorės pavaduotoja Jūratė Lepardinienė.

17  2020 Birželis
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotoliniame Europos Sąjungos generalinių direktorių susitikime: "Team Europe" parama šalims partnerėms.   

Laikas: 11:00 - 13:00 val.

15  2020 Birželis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime su LR specialiųjų tyrimų tarnyba.

Laikas: 14:00 - 16:00 val.

15  2020 Birželis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Lietuvos ambasadoriumi Ukrainai.

Laikas: 13:00 - 14:00 val.

14  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su Užsienio reikalų ministerijos atstovais, kurio metu bus aparta Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų statusas COVID-19 kontekste. 

Laikas: 10:00 - 11:30 val.

12  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja nuotolinėje metinėje Personalo valdymo profesionalų asociacijos konferencijoje "Žmonės - didžiausias organizacijos turtas. Ką mums tai reiškia šiandien?" 

Laikas: 14:00 - 17:00 val.

05  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės spaudos konferencijoje.

Laikas: 09:30 - 10:00 val.

04  2020 Gegužė
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja Praktikų tinklo metiniame Generalinės Asamblėjos nuotoliniame susitikime.  

Laikas: 10:30 - 18:30 val.

27  2020 Balandis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja nuotoliniame 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

Laikas: 13:00 val. – 15:00 val.

23  2020 Balandis
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja nuotoliniame Rail Baltica forume, kurio metu bus aptartas projekto progresas ir planai 2020 metams.

Laikas: 10:00 val. – 11:30 val.

06  2020 Kovas
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja FM ID ir CPVA vadovų susitikime dėl Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės mechanizmų einamųjų klausimų.

Laikas: 10:00 val. – 11:00 val.

04  2020 Kovas
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisijos posėdyje.

Laikas: 11:00 val. – 12:00 val.

04  2020 Kovas
Lidija Kašubienė

Lidija Kašubienė dalyvauja IAE eksploatavimo nutraukimo metinių veiklų ir su jomis susijusių išlaidų 2020 metams aptarime.

Laikas: 09:00 val. – 11:00 val.

27  2020 Vasaris
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencijoje "DAUGIAU PARAMOS DAUGIAU REZULTATŲ DAUGIAU GALIMYBIŲ".

Laikas: 09:00 val. – 16:00 val.

14  2020 Vasaris
Artūras Žarnovskis, Dalia Vinklerė, Tadas Kontrimas

Artūras Žarnovskis, Dalia Vinklerė ir Tadas Kontrimas susitinka su Statybininkų asociacijos atstovais.

Aptariami klausimai:

1.  ydinga, efektyviai įgyvendinti viešojo pirkimo sutartis kliudanti viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimo praktika;

2.  viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo trukdžiai;

3.  mūsų komandos, kuri prižiūri žemiau nurodytas investicijų programas, galimas efektyvesnis indėlis pirkimų priežiūros ir kituose investicijų administravimo procesuose;

4.  efektyvesnio rangos pirkimų modelio nustatymas (pvz. „risk based“ sutarčių modelio pritaikymas Lietuvos viešuosiuose pirkimuose);

5.  rinkos konsultacijų ir konsultacijų su visuomene efektyvinimas ir nauda;

6.  pagrindinės tiekėjų problemos ir iššūkiai vykdant mūsų prižiūrimų investicinių programų lėšomis finansuojamus projektus;

Laikas: 09:30 val. – 11:00 val.

20  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos organizuojamame atnaujintos darbo grupės susitikime.

Laikas: 13:00 val. – 14:30 val.

16  2019 Gruodis
Lidija Kašubienė, Jūratė Lepardinienė ir Rasa Suraučienė

Lidija Kašubienė,m Jūratė Lepardinienė  ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Latvijos Centrie finansų ir viešųjų pirkimų agentūra.

Laikas: 09:00 val. – 15:00 val.

12  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje.

Laikas: 09:00 val. – 13:00 val.

11  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja Annual Review susitikime su Europos Komisija.

Laikas: 09:00 val. – 17:00 val.

10  2019 Gruodis
Jūratė Lepardinienė

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime su Lietuvos Respublikos Vyriausybės, LR Vidaus reikalų ministerijos, LR apsaugos ministerijos ir LR Finansų ministerijos atstovais dėl Strateginio planavimo pertvarkos.

Laikas: 08:00 val. – 17:00 val.

02  2019 Gruodis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė susitinka su "SlovakAid" direktore dėl BRIC („Belarus Regional Investment and Competitiveness Programme“).

Laikas: 14:00 val. – 15:30 val.

28  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje LR užsienio reikalų ministerijoje.   

Laikas: 10:00 val. – 12:00 val.

27  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Jolanta Kačinskaitė

Lidija Kašubienė ir Jolanta Kačinskaitė dalyvauja Valstybės kontrolės konferencijoje "Signals 2019".  

Laikas: 08:00 val. – 17:00 val.

19  2019 Lapkritis
Jūratė Lepardininė 

Jūratė Lepardinienė dalyvauja susitikime su galimais funkcinės zonos Šalčininkai+ partneriais.

Susitikime dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos atstovas, Trakų r. savivaldybės, Vilniaus r. savivaldybės ir Varėnos r. savivaldybės atstovai.  

Laikas: 10:00 val. – 12:00 val.

14  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tendencijų seminare.

Laikas: 9:00 val. – 15:30 val.

13  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja LR Valdymo ir kontrolės sistemos strateginėje sesijoje.

Laikas: 8:30 val. – 16:30 val.

05  2019 Lapkritis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lapkričio 5 - 8 dienomis Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja vystomojo bendradarbiavimo konferencijoje Liuksemburge.

 

24  2019 Spalis
Lidija Kašubienė 
 

Lidija Kašubienė dalyvauja tarptautinėje konferencijoje viešųjų investicijų poveikio vertinimui aptarti.

Laikas: 09:00 val. – 17:10 val.

23  2019 Spalis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė susitinka su Europos Sąjungos delegacijos Baltarusijos Respublikoje atstovu p. Berend de Groot (Head of Cooperation, Delegation of the European Union to the Republic of Belarus).

Laikas: 11:00 val. – 12:30 val.

15  2019 Spalis
Lidija Kašubienė 
 

Lidija Kašubienė susitinka su Latvijos finansų ministerijos ir savivaldybių atstovais.

Laikas: 10:50 val. – 11:10 val.

11  2019 Spalis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Estijos Respublikos ambasadore.

Laikas: 09:00 val. – 11:00 val.

09  2019 Spalis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja audito komiteto posėdyje Seime.

Laikas: 10:00 val. – 11:30 val.

03  2019 Spalis
Rasa Suraučienė
 

Rasa Suraučienė dalyvauja susitikime su Europos Sąjungos delegacija Ukrainoje.

Laikas: 14:00 val. – 15:00 val.

01  2019 Spalis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja Europos Sąjungos fondų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų vadovų susitikime.

Laikas: 8:00 val. – 13:00 val.

26  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė
 

Lidija Kašubienė ir Jūratė Lepardinienė dalyvauja Finansų ministerijos organizuojamame specialiajame stebėsenos komiteto posėdyje, skirtame Europos Sąjungos fondų investicijoms 2021–2027 metais.

Laikas: 8:45 val. – 13:30 val.

19  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja Korn Ferry 2019 Lietuvos atlygio rinkos tyrimo rezultatų pristatymo seminare.

Laikas: 12:30 val. – 17:00 val.

18  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė susitinka su AFEX atstovu Richard Torres.

Laikas: 16:00 val. – 17:00 val.

18  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė susitinka su Civipol agentūros atstovu Yann JOUNOT.

Laikas: 08:30 val. – 11:00 val.

17  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė
 

Lidija Kašubienė ir Rasa Suraučienė dalyvauja LR konsulinių pareigūnų metiniame susitikime.

Laikas: 17:30 val. – 19:00 val.

16  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dėl galimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitinka su STRATA atstovais.

Laikas: 14:00 val. – 15:30 val.

12  2019 Rugsėjis
Lidija Kašubienė
 

Lidija Kašubienė dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto išvažiuojamajame posėdyje.

Laikas:

En