Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Veiklos sritys

ES Dvynių projektai

Kas yra ES Dvynių programa?

 • Analogiškų valstybinių institucijų bendradarbiavimas;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybių narių reformų patirties perdavimas šalims-naudos gavėjoms;
 • Parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui;
 • Rezultatai siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

Šalys-naudos gavėjos:

 • Narystės ES siekiančios šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija);
 • ES Rytų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina);
 • Pietų kaimynystės šalys (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Palestina, Libanas, Marokas, Tunisas);
 • Kitos šalys, kuriose vykdomi pilotiniai ES Dvynių projektai (Ruanda, Zambija, Dominikos Respublika, Kirgizija, Madagaskaras, kitos).

 

Veikimo principai:

 • Paramos poreikį nurodo ir projekto koncepciją (angl. fiche) rengia atitinkamos šalies-naudos gavėjos institucijos;
 • Projekto poreikį svarsto, projekto koncepciją tvirtina ir finansavimą teikia Europos Komisija (EK);
 • Projektų pasiūlymų atrankas vykdo bendras šalies-naudos gavėjos, ES delegacijos šalyje ir Dvynių sutartį sudarančios institucijos, jei tai ne ES delegacija šalyje, atstovų atrankos komitetas;
 • Projektą įgyvendina vienos ar kelių ES valstybių narių institucijos ir / ar jų ekspertai. Kelių ES valstybių narių bendradarbiavimas viename projekte vadinamas šalių konsorciumu, kuris sudaromas pasirašant jungtinės veiklos sutartį.
Suskleisti Plačiau

Netiesioginio valdymo ir kiti tarptautiniai projektai finansuojami tarptautinių donorų lėšomis

 Veikimo principai:

 • EK paveda trečiosioms šalims arba organizacijoms, kurios yra atlikusios ex ante ramsčiais grindžiamą vertinimą (angl. Pillar Assessement), vykdyti ES biudžetą arba įgyvendinti biudžeto garantijas, t. y. deleguoja programos / veiksmo įgyvendinimą, įskaitant sutarčių sudarymą ir administravimą.
 • Tarp EK ir organizacijos pasirašomas susitarimas dėl įnašo (angl. Contribution Agreement), kurio pagrindu organizacija tampa atsakinga už programos įgyvendinimą (susitarime numatytų rezultatų pasiekimą)
 • Įgyvendinant programas siekiama įtraukti įvairią / geriausią ES šalių narių patirtį per atskirus (įvairių šalių) ekspertus ir partnerius.
SuskleistiPlačiau

Kita tarptautinio bendradarbiavimo veikla

Praktikų tinkas Europos vystomajam bendradarbiavimui (angl. Practitioners‘ Network for European Development Cooperation) 

Tai – neformali platforma, suburianti Europos vystomojo bendradarbiavimo agentūras, įgyvendinančias ES finansuojamas tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo ir kitas ES išorės veiksmų programas pasaulyje. Agentūros šio tinklo rėmuose glaudžiai dirba su EK Tarptautinės partnerystės generaliniu direktoratu (angl. DG INTPA), kuris tinkle dalyvauja stebėtojo teisėmis. Ši neformali platforma suburia agentūrų atstovus suteikdama galimybę stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos ir ES valstybių narių, įgyvendinant tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politiką, dalijantis informacija bei sukaupta patirtimi.

Šiuo metu tinkle dalyvauja 22 organizacijos (SIDA, GIZ, ADA, FD, FIIAPP, Expertise France, British Council ir kt.), iš jų 17 – tikrosios narės ir 5 – asocijuotos narės. CPVA tinklo nare tapo 2018 m. ir jau 2021–2022 m. kartu su Vokietijos agentūra GIZ metus pirmininkavo šiam tinklui. Įvairių susitikimų, darbo grupių metu tinklui pirmininkaujančios Lietuvos ir Vokietijos agentūros daug dėmesio skyrė tinklo strateginei vizijai, viešojo sektoriaus patirties sklaidai, pasikeitimui patirtimi skaitmeninimo, žaliojo kurso ir kitose srityse.

Kartu su Britų taryba (angl. British Council) CPVA vadovauja tinklo darbo grupei „Efektyvi partnerystė ir įgyvendinimas“. Ši darbo grupė buvo sukurta siekiant skatinti bendras tarpusavio žinias, veiksmingą koordinavimą ir tvirtą partnerystę tarp pačių tinklo narių, taip pat tinklo narių ir EK. Šios grupės tikslai yra du: stiprinti abipuses žinias ir mainus, siekiant visapusiškai puoselėti tinklo principus ir prisidėti prie geresnės bendros įgyvendinimo praktikos.

Nuo 2017 metų CPVA organizuoja Praktikų klubo susitikimus Lietuvoje, kurių tikslas dalintis aktualiausia tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo informacija, susitikti su Lietuvos viešojo sektoriaus institucijomis, kurios aktyviai dalyvauja ES Dvynių ir kitų projektų įgyvendinime, keistis praktiniais patarimais ir diskutuoti svarbiais klausimais efektyvesniam tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui.

SuskleistiPlačiau

Tarptautiniai vystomojo bendradarbiavimo konkursai

CPVA, bendradarbiaudama su Užsienio reikalų ministerija, renka ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms informaciją apie numatomus skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus dėl tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis, ypač ES. CPVA dalyvauja rengiant valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų paraiškas tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektams, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis, administruoja jų įgyvendinimą. ES dotacijų konkursai skelbiami čia.

ES dotacijų konkursai skelbiami čia

Suskleisti Peržiūrėti

 

Konkursų nuorodas dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų Lietuvos valstybės ir savivaldybių įstaigoms rasite čia

Aktyviausi tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo sektoriai

CPVA ir Lietuvos institucijos aktyviausiai veikia šiose vystomojo bendradarbiavimo srityse:

1) Policija (kova su organizuotu nusikalstamumu, kriminalistiniai tyrimai ir kt.);

2) Švietimas;

3) Kova su korupcija;

4) Valstybės sienos kontrolė;

5) Viešojo sektoriaus reforma;

6) Viešųjų finansų valdymas (mokesčiai, muitai, skaitmeniniai sprendimai, ES lėšų valdymas);

7) Teisinė valstybė (teisingumas, prokuratūra, teisinė valstybė);

8) Fondų valdymas (įskaitant patikos fondus);

9) Skaitmeninimas (el. valdžia; el. finansai. Fintech, el. registrai), kt.

Šios žinios itin aktualios į ES dar tik besiruošiančioms stoti bei kitoms reikšmingas reformas įgyvendinančioms šalims. Jau daugiau nei 18 metų įgyvendiname programas virš 10 skirtingų šalių ir esame pripažinta tarptautinio lygio ekspertų komanda. Šią funkciją agentūrai numato ir Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas.

Palikti atsiliepimą
En