Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

ES struktūrinė parama 2004-2006 m.

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2004-2006 m. buvo teikiama pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD). Jame išdėstyti ES struktūrinių fondų ir Lietuvos veiksmų tikslai, plėtros strategija, nurodyti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių įnašai.

Pagrindinis BPD tikslas - sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę.

BPD nustatyti penki investicijų prioritetai:

  • Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra
  • Žmogiškųjų išteklių plėtra
  • Gamybos sektoriaus plėtra
  • Kaimo plėtros ir žuvininkystė
  • Techninė parama

Detalizuoti BPD numatytų priemonių aprašymai (remiamos veiklos, projektų atrankos kriterijai, monitoringo indikatoriai, etc.) pateikti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priede.

Išsami informacija, susijusi su ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2004-2006 m. pateikiama adresu http://www.esparama.lt/lt/bpd/

Palikti atsiliepimą
En