Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Finansuojamos sritys

VSF

Vidaus saugumo fondas 2021 - 2027 

Biudžetas – 39,3 mln. Eur, iš kurių:

Europos Sąjungos dalis – 30 mln. Eur, Lietuvos dalis – 9,3 mln. Eur;

SuskleistiPlačiau

Investicijų kryptys – saugumo užtikrinimas:

 • efektyvesnis bendradarbiavimas ir keitimąsis informacija tarp ES ir nacionalinių teisėsaugos bei kitų kompetentingų institucijų;
 • teisėsaugos pareigūnų gebėjimų užkertant kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovojant su juo, siekiant užkirsti kelią radikalėjimui ir kovojant su juo, stiprinimas;
 • kovos su elektroniniais nusikaltimais tobulinimas.

SVVP

Sienų valdymo ir vizų politikos

finansinės paramos priemonė

Biudžetas – 351,7 mln. Eur iš kurių:

Europos Sąjungos dalis – 330,8 mln. Eur, o Lietuvos dalis – 20,9 mln. Eur;

SuskleistiPlačiau

Investicijų kryptys:

 • Europos integruotas sienų valdymas:
  • naujų sienos stebėjimo sistemų prie sienos su Baltarusija įdiegimas ir anksčiau įdiegtų sausumos ir jūros stebėjimo sistemų prie sienos su Baltarusija ir Rusija atnaujinimas;
  • patruliavimui skirtų transporto priemonių atnaujinimas;
  • pasienio kontrolės procedūrų tobulinimas ir modernizavimas, duomenų rinkimo ir keitimosi informacija apie dokumentų klastojimą gerinimas;
  • pakrančių apsaugos rinktinės Kopgalio užkardos prieplaukos rekonstrukcija;
  • sienų valdymo mokymai pasieniečiams;
  • atvykimo-išvykimo sistemos (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS), Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir Europos prieglobsčio daktiloskopinių duomenų bazės (EURODAC) nacionalinių elementų kūrimas bei priežiūra, sistemų sąveikumas;
  • Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimas.
 • Bendra vizų politika:
  • veiksmingų ir klientams patogių paslaugų teikimas vizų prašymo srityje;
  • įvairių formų bendradarbiavimo tarp valstybių narių vizų tvarkymo srityje plėtojimas;
  • vizų skaitmeninimas, užtikrinta nacionalinės Vizų informacinės sistemos (N.VIS) veikla ir priežiūra.
Palikti atsiliepimą
En