Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Vystomasis bendradarbiavimas

Lietuva, 2004 m. tapusi Europos Sąjungos nare, tapo tarptautinės donorų bendruomenės dalimi – iš šalies pagalbos gavėjos tapo šalimi donore. 
 
Vystomojo bendradarbiavimo politika Lietuvoje siekiama įgyvendinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. fas fa-external-link-alt, užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.
 
Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu, buvo patvirtintos Vystomojo bendradarbiavimo strateginės kryptys 2022-2025 metams.
 
        

 

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų įgyvendinimui naudojami instrumentai:

far fa-book

Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1096 patvirtintomis nuostatomis, Fondo Tarybos sprendimu finansavimas skiriamas konkurso būdu atrinktiems projektams ir programoms, tiesioginio finansavimo projektams arba programoms bei tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų programų ir projektų nacionaliniam bendrajam finansavimui užtikrinti.

Konkursai teikti paraiškas projektų ir programų įgyvendinimui skelbiami CPVA puslapio skiltyje Kvietimai.

Prašymai skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamos programos ar projekto įgyvendinimui Fondo tarybai  Lietuvos Respublikos juridinių ar fizinių asmenų teikiami tiesiogiai per Fondo sekretoriatą (Centrinė projektų valdymo agentūrą).

Centrinė projektų valdymo agentūra atlieka Fondo administratoriaus ir sekretoriato funkciją.

far fa-bookmark

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Užsienio reikalų ministerijos iš jau patvirtintų valstybės asignavimų kasmet įgyvendinama programa, pagal kurią įgyvendinamų projektų administravimą nuo 2017 m. kovo 31 d. jungtinės veiklos sutartimi perdavė Centrinei projektų valdymo agentūrai.

 

far fa-info

CPVA funkcijos

Centrinė projektų valdymo agentūra yra Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo sekretoriatas (organizuoja Fondo tarybos darbą) ir administratorius, taip pat Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos administratorius.

Vykdydama administratoriaus pareigas, CPVA atlieka šias funkcijas:

  • skelbia kvietimus dalyvauti projektų ir programų finansavimo konkurse
  • atlieka visų pagal paskelbtą kvietimą pateiktų paraiškų vertinimą;
  • parengia ir pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis su projektų vykdytojais;
  • vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą;
  • apmoka projektų vykdytojams patirtas ir mokėjimo prašymuose deklaruotas projektų išlaidas.

 

far fa-briefcase

Kas gali įgyvendinti projektus?

Vystomojo bendradarbiavimo projekto vykdytoju gali būti Lietuvos ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita organizacija, jų padalinys arba fizinis asmuo, su kuriais valstybės, savivaldybės institucija ar įstaiga sudaro vystomojo bendradarbiavimo projekto įgyvendinimo sutartį to projekto paraiškoje ir (arba) patikslintoje projekto paraiškoje numatytiems tikslams įgyvendinti.

Projekto vykdytojo partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu ar parama demokratijai, arba tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas yra valstybės partnerės subjektas ar tarptautinė organizacija.

 

far fa-info

Daugiau informacijos

Už Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą bei koordinavimą yra atsakingas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas.

Už Fondo veiklos organizavimą atsako Centrinės projektų valdymo agentūros Lietuvos ir daugiašalių programų skyrius.

Palikti atsiliepimą
En