Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Ignalinos programa

Europos Komisija antrą kartą Centrinę projektų valdymo agentūrą paskyrė Ignalinos programos nacionaline agentūra.
 
Nacionalinė agentūra Europos Komisijos vardu vykdo Ignalinos programos projektų aprašų rengimo, sutarčių sudarymo priežiūrą, stebėsenos užtikrinimą, Bendrijos finansinės paramos administravimą.
 

 

2007-2013 m. laikotarpiu Ignalinos programai buvo skirta 631 mln. eurų finansinės paramos Ignalinos atominės elektrinės (AE) eksploatavimo nutraukimui ir su juo susijusioms priemonėms Lietuvos energetikos sektoriuje remti.

2014-2020 m. laikotarpiu Ignalinos programos įgyvendinimui skirta 450 mln. eurų finansinės paramos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui.

Kiekvienais finansinio laikotarpio metais patvirtinama Metinė darbo programa (Annual Work Programme), kurioje nustatomi konkretūs metiniai uždaviniai, įvardijami paramos gavėjai, administruojančios institucijos bei jų administruojama Ignalinos programos lėšų dalis.

 

far fa-euro-sign

Paramos gavėjai

 

 
Parama teikiama tik Metinėje darbo programoje numatytiems uždaviniams pasiekti. Šį dokumentą kasmet rengia bei koordinuoja LR energetikos ministerija.
Didžiausia Ignalinos programos paramos dalis tenka pačiai Ignalinos AE. Taip pat parama teikiama Ignalinos AE regiono savivaldybėms, branduolinio reguliavimo institucijoms (Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Aplinkos apsaugos agentūrai). Programos lėšomis apmokamos ir jos administravimo išlaidos.
 
 

far fa-map-signs

Finansuojamos sritys

 

Personalas

IAE personalo veiklos, skirtos saugiam reaktorių blokų išlaikymui ir eksploatavimo nutraukimui (atlyginimai).

Eksploatacinės išlaidos

IAE eksploatacinės išlaidos, susijusios su sustabdytų blokų išlaikymu ir eksploatavimo nutraukimu (atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos ir pan.

Specialūs projektai

Specialūs IAE eksploatavimo nutraukimo projektai (infrastruktūra, atliekų saugojimo įrenginiai ir pan.);

Techninė parama

Techninė parama (konsultacinės paslaugos) programos koordinatoriui ir eksploatavimo nutraukimo reguliavimo institucijoms.

Energijos efektyvumo programa

IAE regiono savivaldybių visuomeninės paskirties pastatų energijos efektyvumo didinimo projektai (finansuojami iš 2007-2013 m. perspektyvos).

Administravimas

Ignalinos programos administravimas (Nacionalinės agentūros veikla).

 

 

far fa-briefcase

Projektai

Europos Sąjungos Ignalinos programos lėšomis finansuojami subsidijų projektai:

Palikti atsiliepimą
En