Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Ignalinos programa

Ignalinos programa yra ES finansinės paramos programa skirta saugiam Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui. Programos tikslas – padėti Lietuvai įgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, ypatingą dėmesį skiriant su tuo susijusių saugos iššūkių valdymui, kartu kuriant žinias apie branduolinės energijos eksploatavimo nutraukimo procesą, ir iš eksploatavimo nutraukimo veiklos susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymui.
 
„Sukauptos žinios, patirtis ir išmoktos pamokos, susijusios su branduolinės energijos eksploatavimo nutraukimo procesu, bus skleidžiamos ES, koordinuojant ir sąveikaujant su kitomis atitinkamomis ES eksploatavimo nutraukimo programomis; tai sukuria didžiausią ES pridėtinę vertę ir prisideda prie darbuotojų ir visuomenės saugumo, taip pat aplinkos apsaugos. “ Programą Lietuvoje koordinuoja LR energetikos ministerija. Centrinei projektų valdymo agentūrai patikėtas vaidmuo - Europos Komisijos vardu vykdyti Ignalinos programos dotacijų paraiškų rengimo, dotacijų sutarčių sudarymo priežiūrą, viešųjų pirkimų priežiūrą, stebėsenos užtikrinimą, ES finansinės paramos administravimą.
 

 

Pagal Įnašo sutartį tarp Centrinės projekto valdymo agentūros ir Europos Komisijos dėl 2021-2027 m. Ignalinos programos įgyvendinimo EK įsipareigojo skirti 151.14 mln. eurų paramos iš 2021/2022 m. biudžeto CPVA administruojamiems eksploatavimo nutraukimo projektams. Paskesniais finansinio laikotarpio metais parama bus skiriama kasmet pasirašant Įnašo sutarties pakeitimą.

 Iki šiol Europos Komisija Ignalinos programai skyrė 1018 mln Eurų 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. finansiniais laikotarpiais. ES lėšomis mokami IAE personalo, užtikrinančio saugų reaktorių blokų išlaikymą bei vykdančių eksploatavimo nutraukimo darbus, atlyginimai, kompensuojamos eksploatacinės išlaidos, statomos saugyklos ir kita reikalinga infrastruktūra, teikiama techninė-konsultacinė parama.

2020 m. baigta įgyvendinti energijos efektyvumo programa Ignalinos AE regione (Visagino, Ignalinos ir Zarasų savivaldybėse), jos pagalba renovuota daug viešosios paskirties pastatų – mokyklų, ligoninių, vaikų darželių bei daugiabučių namų. Šiam tikslui iš Ignalinos programos skirta 37,6 mln eurų,

 

far fa-euro-sign

Paramos gavėjai

 

 
Galutinis Eksploatavimo nutraukimo programos paramos rezultatų gavėjas yra Lietuvos Respublika. Eksploatavimo nutraukimą įgyvendinančiai VĮ Ignalinos atominei elektrinei kompensuojamos patirtos išlaidos; Kiti paramos gavėjai: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. Programos lėšomis apmokamos jos administravimo išlaidos.
 
 

far fa-map-signs

Finansuojamos sritys

 

Personalas

IAE personalo veiklos, skirtos saugiam reaktorių blokų išlaikymui ir eksploatavimo nutraukimui (atlyginimai).

Eksploatacinės išlaidos

IAE eksploatacinės išlaidos, susijusios su sustabdytų blokų išlaikymu ir eksploatavimo nutraukimu (atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos ir pan.

Specialūs projektai

Specialūs IAE eksploatavimo nutraukimo projektai (infrastruktūra, atliekų saugojimo įrenginiai ir pan.);

Techninė parama

Techninė parama (konsultacinės paslaugos) programos koordinatoriui ir eksploatavimo nutraukimo reguliavimo institucijoms.

Administravimas

Ignalinos programos administravimas (Nacionalinės agentūros veikla).

 

 

far fa-briefcase

Dotacijos

Europos Sąjungos dotacijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir susijusioms priemonėms remti:

Palikti atsiliepimą
En