Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Plėtros programų portfelio metodinės pagalbos centras

2021 balandžio 28 d. Vyriausybė patvirtino naują Strateginio valdymo metodiką. Vadovaujantis šios metodikos 4.5 punktu viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūra pavedama atlikti:

  • 4.5.1. nacionalinių plėtros programų portfelio valdytojo metodinės konsultacijų pagalbos centro funkcijas, susijusias su pažangos priemonėmis ir nacionalinėmis plėtros programomis: konsultuoti nacionalinių plėtros programų portfelio valdytoją, pažangos priemonių ir projektų rengėjus, rengti, atnaujinti ir plėtoti pažangos priemonių ir projektų rengimo bei vertinimo metodus, kaupti ir dalytis pažangos priemonių ir projektų įgyvendinimo patirtimi.
  • 4.5.2. atlikti projektų, kuriais įgyvendinami regionų plėtros planai, administruojančiosios institucijos funkcijas, rengti regionų plėtros planų projektų įgyvendinimo pažangos ataskaitas ir teikti jas regionų plėtros taryboms ir Regionų plėtros programos valdytojui bei plėtros programų valdytojams, kurių plėtros programose nurodyti Nacionaliniame pažangos plane nustatyti pažangos uždaviniai arba jų dalys įtraukti į Regionų plėtros programą, taip pat teikti kitą reikalingą informaciją regionų plėtros taryboms, spręsti dėl regionų plėtros planuose numatytų projektų ir projektų, įgyvendinamų visuotinės dotacijos būdu, finansavimo tinkamumo, atlikti kitas tarpinei institucijai nustatytas funkcijas, kurias, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“, jai paves vadovaujančioji institucija.

 

Šioje skiltyje galima rasti informaciją susijusią su strateginio valdymo pertvarka, programavimo dokumentų rengimu ir kitą naudingą informaciją. Plačiau

Palikti atsiliepimą
En