Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Viešinimas

Viešinimo tikslas: pristatyti tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei įgyvendinamą projektą, atskleisti problemas, kurioms spręsti buvo įgyvendinamas projektas, informuoti apie projekto naudas ir rezultatus, paskatinti tikslines grupes įsitraukti ir naudotis sukurtu produktu.

 

Viešinimo veiklos: 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatoma, kad visi projektai, finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų, privalo būti viešinami. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 37 skirsnyje nurodomos privalomos viešinimo veiklos:

  • Informacija interneto svetainėje, jei projekto vykdytojas tokią turi
  • Plakatas arba informacinė lentelė/stendas projekto įgyvendinimo pradžioje. Skirta infrastruktūros ir statybos projektams, kurių vertė didesnė nei 500 000 eurų
  • Nuolatinė informacinė lentelė/stendas projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Skirta visiems didesnės nei 500 000 eurų vertės projektams, kai vykdomi infrastruktūros ar statybos darbai arba kai projektų lėšomis perkamas fizinis objektas

Papildomos privalomos viešinimo veiklos gali būti nurodomos atitinkamų priemonių Projektų finansavimo sąlygų aprašuose. Siekiant didesnės informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos, kviečiame vykdyti ir papildomas viešinimo veiklas. Rekomenduojame jas susiplanuoti ir nusimatyti dar paraiškos finansavimui gauti rengimo metu.

 

Naudinga informacija:

Leidinys „Ką projektų vykdytojai turėtų žinoti apie komunikaciją?" far fa-external-link

Atkreipiame dėmesį, kad Finansų ministerijos leidinyje naudojami seni laikinųjų informacinių stendų  ir nuolatinių informacinių stendų šablonai (turėtų būti su mėlynos spalvos detalėmis), tačiau kita jame pateikta informacija yra vertinga ir atsako į svarbiausius projektų vykdytojams kylančius klausimus.

 

ES fondų investicijų (2014-2020) ženklas:

Visose viešinimo priemonėse turi būti naudojamas 2014-2020 ES fondų investicijų ženklas far fa-external-link ir nurodomas fondas ar fondai, kurio lėšomis remiamas projektas. Išsamią informaciją apie ženklą ir jo naudojimą rasite ženklo naudojimo vadove far fa-arrow-alt-to-bottom

 

Maketai:

far fa-file-image

Stendų maketai JPG formatu far fa-arrow-alt-to-bottom

DĖMESIO! Laikinų ir nuolatinių informacinių lentelių / stendų maketai yra su mėlynu projekto pavadinimo laukeliu. Plakato maketas yra su pilku projekto pavadinimo laukeliu.

 

Projektų viešinimo klausimais konsultuoja:

Žilvinas Kačiuška

Komunikacijos skyrius
Palikti atsiliepimą
En