Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

CPVA įgyvendinami projektai

MOKYKLOS RENOVACIJA BORODYANKOS MIESTELYJE

Projekto vykdytojas: CPVA

Projekto biudžetas: 7 944 784,80 Eur

Projekto terminas: siekiama iki 2023 m. rudens pabaigos atverti mokiniams mokyklos erdves bei įrengti slėptuvę, iki 2023 m. pabaigos sutvarkyti aplinką.

Projekto tikslas: atstatyti ir įrengti vieną iš trijų Kijivo srities Borodyankos miestelio mokyklų. Mokykla skirta 700 vaikų, kurie mokosi 1-12 klasėse.

SuskleistiProjekto veiklos ir statusas

Borodyankos miestelio mokyklos atstatymo projekto veiklos ir jų statusas:

1. Mokyklos pastato techninio darbo projekto parengimas. Atlikus, pirkimą, 2022-11-11 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su LLC Architektų biuru "Oksa". 2023-01-03 pasirašytas atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

2. Mokyklos pastato techninio darbo projekto vykdymo priežiūra. Atlikus pirkimą, 2022-11-11 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su LLC Architektų biuru "Oksa". Techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminas – visą rangos darbų vykdymo laikotarpį;

3. Mokyklos pastato rangos darbai. 2023-01-31 pasirašyta rangos darbų su LCC “Antares“. Gautas statybą leidžiantis dokumentas, pagal parengtą Mokyklos pastato techninio darbo projektą vykdomi rangos darbai. Rangos darbų trukmė ne ilgiau kaip 10 mėn.

4. Mokyklos pastato rangos darbų techninė priežiūra. 2023-01-31 pasirašyta sutartis su Dmitrijumi Mykolajovičiumi Luboičenko dėl statybos darbų techninės priežiūros paslaugų. Paslaugų teikimo trukmė – visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Atlikta 100 procentų pastato demontavimo darbų;

5. Slėptuvės mokyklos mokiniams įrengimas. 2023-03-11 pasirašyta sutartis su LLC „Art Bud Service“. Rangos darbų trukmė ne ilgiau kaip 7 mėn.

6. Slėptuvės rangos darbų techninė priežiūra. 2023-03-28 pasirašyta sutartis su Dmitrijumi Mykolajovičiumi Luboičenko dėl statybos darbų techninės priežiūros paslaugų. Paslaugų teikimo trukmė – visą rangos darbų vykdymo laikotarpį.

7. 2023-05-15 pasirašytas memorandumas su Taivaniečiu atstovybe Lietuvoje dėl papildomo finansavimo, kuris bus panaudotas aplinkos gerinimui ir apželdinimui.

8. Mokyklos aplinkos sutvarkymo bei apželdinimo darbai. 2023-08-09 pasirašyta sutartis su LLC „Galaktika“. Darbų trukmė ne ilgiau kaip 3 mėn.

ATEITIES MOKYKLA UKRAINOJE: TIPINIO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS

Projekto biudžetas: 500 000 Eur

Projekto terminas: 20 mėn.

Projekto tikslas: pasitelkus Lietuvos, Ukrainos ir tarptautinius architektus parengti tipinį techninį projektą mokyklų atstatymui Ukrainoje.

SuskleistiProjekto veiklos ir statusas

Ateities mokyklos Ukrainoje tipinio techninio projekto parengimo veiklos ir jų statusas:

1. 2023 m. spalio 5-6 d. organizuojamos kūrybinės Lietuvos ir Ukrainos architektų, mokytojų ir bendruomenės kūrybinės dirbtuvės užduoties architektūrinio konkurso Ateities mokyklos projektui parengimui.

2. 2023 m. lapkričio mėn. planuojama paskelbti architektūrinį konkursą Ateities mokyklos tipinio projekto parengimui;

3. 2024 m. pradžioje planuojama atrinkti geriausia projekto idėją, su kurios autoriumi sudaroma tipinio techninio projekto parengimo sutartis.

UKRAINOS ATKŪRIMO IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS AGENTŪROS ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Projekto biudžetas: 300 000 Eur

Projekto terminas: 9 mėn.

Projekto tikslas: stiprinti Ukrainos atkūrimo agentūros administracinius gebėjimus pagal Europos Komisijos ramsčiais pagrįstos metodikos (angl. Pillar assessment) reikalavimus.

SuskleistiProjekto veiklos ir statusas

Ukrianos atkūrimo ir infrastruktūros plėtros agentūros administracinių gebėjimų stiprinimo veiklos ir jų statusas:

1. 2023 m. rugsėjo mėn. pradedamas viešųjų pirkimų proceso dokumentų parengimas pagal geriausią ES praktiką ir mokymai juos taikant.

2. 2023 m. rudenį pradedamas Vidaus kontrolės neatitikčių šalinimas (angl. Gap filling) rengiantis neatitikčių vertinimui (angl. Gap Assessment) pagal Europos Komisijos ramsčiais pagrįstos metodikos (angl. Pillar assessment) reikalavimus.

Palikti atsiliepimą
En