Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

CPVA įgyvendinami projektai

MOKYKLOS RENOVACIJA BORODYANKOS MIESTELYJE

Projekto vertė: 7 944 784,80 Eur (iš jų 1,8 milijono Eur Taivaniečių atstovybės Lietuvoje įnašas).

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: mokyklos atidarymas įvyko 2024 m. kovo 15 d. Lauko infrastruktūra turėtų būti baigta 2024 m. gegužę. Mokykloje jau įrengta nauja bombų slėptuvė.  

Projekto tikslas: atstatyti ir įrengti vieną iš trijų mokyklų Kijevo srities Borodyankos mieste. Mokykla skirta 700 vaikų, 1-11 klasių.

SuskleistiDaugiau apie projektą

1. Techninis darbo projektas. Techninio darbo projekto parengimo viešasis pirkimas baigtas ir sutartis su architektų biuru „Oksa“ pasirašyta 2022-11-11. Techninis darbo projektas parengtas ir patvirtintas 2023-01-03. Techninio darbo projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą Sutarties rangos darbų vykdymo laikotarpį.

2. Mokyklos pastato renovacijos darbai. Sutartis pasirašyta 2023-01-31 su UAB "Antares", gautas statybą leidžiantis dokumentas. Rangos darbai atliekami pagal parengtą mokyklos pastato Techninį darbo projektą. Rekonstrukcijos darbai atlikti.

3. Slėptuvės įrengimas mokyklos mokiniams. Sutartis pasirašyta 2023-03-11 su UAB "Art Bud Service". Slėptuvė įrengta

4. Mokyklos aplinkos gerinimo ir apželdinimo darbai. 2023-08-09 pasirašyta sutartis su UAB "Galaktika". Darbai šiuo metu sustabdyti dėl oro sąlygų,  darbų pabaiga planuojama 2024 m. pavasarį.

5. Darbų techninė priežiūra. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras darbų techninę priežiūrą vykdo Dmitrij Mykolayovych Luboichenko. Techninės priežiūros paslaugos teikiamos visą darbų vykdymo laikotarpį.

6. Baldai bei įranga. Mokyklos įrengimui įsigyti, pristatyti ir sumontuoti mokykliniai baldai, išmaniosios lentos, kompiuteriai bei virtuvės įranga.

7. Patirties mainų vizitas ir sporto stovykla. Siekiant sustiprinti Borodyankos miestelio pedagogų kvalifikaciją 2023 m liepos mėnesį buvo organizuotas patirties mainų vizitas. Vizito Lietuvoje metu apie 34 pedagogai lankėsi Lietuvos mokyklose ir susipažino su mokymo proceso organizavimu. 2023 m. liepos mėnesį taip pat organizuota sporto stovykla 40 Borodyankos mokinių, kurie treniravosi ir varžėsi su Lietuvos vaikais futbolo aikštėje, bet ir pramogavo Vilniuje.

ATEITIES MOKYKLA UKRAINAI: ADAPTYVAUS TECHNINIO PROJEKTO KŪRIMAS NAUJŲ MOKYKLŲ STATYBAI

Projekto vertė: 500 000 Eur

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:iki 2025 m. gegužės mėn.

Projekto tikslas: bendradarbiaujant Lietuvos, Ukrainos ir tarptautiniams architektams tarptautinio architektūrinio konkurso būdu parengti adaptyvųjį techninį projektą mokyklų statybai Ukrainoje.

Ateities mokykla Ukrainai interneto svetainė.

SuskleistiDaugiau apie projektą

Ateities mokyklos Ukrainoje tipinio techninio projekto parengimo veiklos ir jų statusas:

1. 2023 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerija, Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija bei Ukrainos bendruomenių, teritorijų ir infrastruktūros plėtros ministerija pasirašė susitarimo memorandumą dėl projekto įgyvendinimo. Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Ukrainos atstatymo agentūra paskirtos šio projekto vykdytojais.

2. 2023 m. spalio 5-6 dienomis suorganizuotos Lietuvos ir Ukrainos architektų, mokytojų ir bendruomenės kūrybinės dirbtuvės, skirtos parengti architektūrinį konkursą Ateities mokyklos projektui.

3. Sukurta projekto „Ateities mokykla Ukrainai“ interneto svetainė, skirta viešinti projektą bei konkursą bei informuoti potencialius dalyvius.

4. 2024 m. vasario 22 d. paskelbtas architektūrinis konkursas, kuriame kviečiami dalyvauti Ukrainos ir tarptautiniai  architektai. Architektūrinių idėjų vertinimas ir konkurso nugalėtojo atranka planuojama 2024 m. gegužės mėnesį.

5. 2024 m. balandžio 9-13 d. projektas pristatytas New European Bauhaus festivalyje. Tarp daugiau nei 200 dalyvių CPVA ir LAS komanda skleidė informaciją apie projektą.

6. Sutartį su konkurso laimėtoju dėl techninio projekto parengimo planuojama pasirašyti 2024 m. antroje pusėje.

7. 2024 m. lapkritį baigtas adaptyvaus techninis projektas bus perduotas Ukrainos bendruomenių ir institucijų naudojimui.  

UKRAINOS ATSTATYMO AGENTŪROS ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

Projekto vertė: 300 000 Eur

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2024 m. liepos mėn.

Projekto tikslas: stiprinti Agentūros viešųjų pirkimų, vidaus kontrolės ir kovos su korupcija procedūras pagal ES ramsčiais grindžiamą vertinimo metodiką.

 

SuskleistiDaugiau apie projektą

1. Kovo 25-28 d. Atstatymo agentūros darbuotojams buvo organizuota patirties mainų vizitas CPVA, kurio metu jie susipažino su CPVA korupcijos prevencijos ekosistema, įgijo praktinių žinių apie vidaus kontrolės mechanizmą ir viešųjų pirkimų priežiūrą.

2. Antrasis koordinacinis susitikimas, įvykęs kovo 26 d., patvirtino, kad per penkis mėnesius įgyvendinta 60 proc. suplanuotų veiklų, iš jų:

  • Išnagrinėtos Agentūros ir jos regioninių tarnybų funkcijos, planavimo ir atskaitomybės procesai – pateiktos rekomendacijos šių procesų tobulinimui;
  • Parengtas teisės akto projektas dėl atskiros vidaus kontrolės darbo grupės sukūrimo Agentūroje, atsakingos už vidaus kontrolės sistemos, apimačios  Agentūrą ir regionines tarnybas, sukūrimą;
  • Parengtos inžineriaus konsultanto ir techninės priežiūros paslaugų pirkimo metodinės rekomendacijos;
  • Parengti ir derinami rinkos tyrimų reikalavimai, parengtos metodinės rekomendacijos;
  • Parengta pirma pirkimų priežiūros procedūros versija.

VIDAUS IR LAUKO ĮRANGA DARŽELIUI BORODYANKOJE

Projekto vertė: 500 000 Eur (iš jų 250 000 Eur Taivaniečių atstovybės Lietuvoje įnašas)

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2024 m. birželio mėn.

Projekto tikslas: prisidėti ir užbaigti 120 vaikų darželio rekonstrukciją (inicijuotą JAV nevyriausybinės organizacijos "Hope Foundation"), parūpinant baldais, įranga, įrengiant lauko infrastruktūrą ir žaidimų aikšteles.

 

SuskleistiDaugiau apie projektą

1. Lauko infrastruktūros ir žaidimų aikštelių įrengimas. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašyta sutartis su UAB „Vaikų ir sporto įranga” ir vykdomi darbai.

2. Suderinus su darželio bendruomene parengtas reikalingos įrangos sąrašas, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros.

MOKYKLOS RENOVACIJA SNIHURIVKOS MIESTE – BENDRA VALSTYBĖS IR PRIVATAUS SEKTORIAUS INICIATYVA

Projekto vertė: 68 000  Eur su nepiniginiu langų įnašu ~ 50 000 Eur vertės iš UAB „LTintus”

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: 6 mėnesiai.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas 300 vaikų grįžti į mokyklą, pakeičiant vienintelės miesto mokyklos sunaikintus langus Lietuvos gamintojo padovanotais naujais langais.

 

SuskleistiDaugiau apie projektą

1. Langų gamyba. Lietuvos įmonė LTintus pagal suderintus išmatavimus pagamino apie 145 langų.

2. Langų transportavimas. Lietuvoje pagaminti langai nuvežti į Shihurivkos miestą (Mykolajivo regionas).

3. Langų montavimas. Sumontuoti nauji langai bei atlikti apdailos darbai aplink naujai sumontuotus langus.

4. Projekto metu buvo atlikti papildomi patobulinimai, įskaitant užuolaidų įrengimą pietinėje pusėje ir langų remontą sporto salėje bei kitose klasėse.

ANTIRADIACINĖS SLĖPTUVĖS ĮRENGIMAS DARŽELYJE IRPINĖJE

Projekto vertė: 500 000 Eur  (iš jų 250 000 Eur Taivaniečių atstovybės Lietuvoje įnašas)

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2024 m. spalio mėn.

Projekto tikslas: vietoje šiuo metų kaip slėptuvės naudojamo rūsio darželyje Nr. 9 (Kožincai, Irpinė) įrengti antiradiacinę slėptuvę siekiant užtikrinti 90 vaikų saugumą.

SuskleistiDaugiau apie projektą

1. Techninio projekto parengimas. Techninį projektą parengė Irpinės savivaldybė.

2. Antiradiacinės slėptuvės įrengimas. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „UAB "RADOGOST PLUS".

3. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras pasirašytos projekto vykdymo bei projekto techninės priežiūros vykdymo sutartys. Paslaugos teikiamos visą rangos darbų vykdymo laikotarpį.

4. Baldai bei įranga. Vykdomas techninės užduoties pirkimui derinimas.

NAUJŲ SLĖPTUVIŲ STATYBA UKRAINOS MOKYKLOMS

Projekto vertė: 15 500 000 Eur (iš kurių 15 mln. Eur ES finansavimas ir 0,5 mln. Eur Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšos).

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2025 m. spalio mėn.

Projekto tikslas: sugrąžinti Ukrainos vaikus į mokyklas ir užtikrinti saugų mokymosi procesą, pastatant prie mokyklų dvigubos paskirties antiradiacines slėptuves (ne mažiau kaip 5).

 

SuskleistiDaugiau apie projektą

1. Odesos regionas.

Slėptuvė bus statoma greta Molodižne Licėjaus,  Prymorska 9, Molodižne km. Numatyta pastatyti dvigubos paskirties antiradiacinę slėptuvę, kuri būtų skirta 780 asmenų.

1.1. Pasirašyta techninio projekto koregavimo sutartis, 2024-04-04, koregavimui skirti 2 mėnesiai.

2. Sumų regionas.

Slėptuvė bus statoma greta Sumų bendrojo lavinimo mokyklos Nr. 27, Okhtyrska 33, Sumai. Numatyta pastatyti dvigubos paskirties antiradiacinę slėptuvę, kuri būtų skirta 1000 asmenų.

3. Mykolajivo regionas.

Slėptuvė bus statoma greta Baštankos Licėjaus Nr. 2, Yuvileina 102, Baštanka. Numatyta pastatyti dvigubos paskirties antiradiacinę slėptuvę, kuri būtų skirta 1000 asmenų.

4. Černihivo regionas.

Slėptuvė bus statoma greta Desna licėjaus, Dovženka 34, Desna. Numatyta pastatyti dvigubos paskirties antiradiacinę slėptuvę, kuri būtų skirta 1000 asmenų.

5. Zaporožės regionas.

Slėptuvė bus statoma greta Zaporožės Licėjaus Nr. 99, Heroiv 93-i bryhady 13A, Zaporožė. Numatyta pastatyti dvigubos paskirties antiradiacinę slėptuvę, kuri būtų skirta 1000 asmenų.

Palikti atsiliepimą
En