Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Centralizuotai atliekami pirkimai projektuose

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, reglamentuojantį Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimą Lietuvoje, CPVA suteikta teisė atlikti:

  • centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas − vykdyti centralizuotus 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų viešuosius pirkimus, kai tokie viešieji pirkimai yra reikalingi daugiau nei vienam projekto vykdytojui ir kai tokių viešųjų pirkimų atlikimo tikslingumui pritaria programos (-ų), iš kurios (kurių) lėšų finansuojami projektai, operatorius (-iai) ir už projektą (-us) atsakingas programos partneris, išskyrus viešuosius pirkimus, kuriuos centralizuotai atlieka kiti subjektai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas;
  • centralizuotą išlaidų išorės audito paslaugos viešąjį pirkimą.
Pasirengimo viešiesiems pirkimams informacija
Rinkos dalyvių konsultacija (iki 2019 m. sausio 31 d. 17 val.)

Centrinė projektų valdymo agentūra prašė rinkos dalyvių suteikti konsultacijas.

Agentūra planuoja atlikti centralizuotą viešąjį pirkimą 2014 – 2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo, Dvišalio bendradarbiavimo fondo, Techninės paramos deklaruotų išlaidų audito (patikrinimo) paslaugoms įsigyti. Su pirkimo laimėtoju CPVA planuoja sudaryti preliminariąją sutartį 3 metų laikotarpiui. Pagrindinės sutartys sudaromos ne ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui nuo pirmosios pagrindinės sutarties sudarymo. Pagal šią sutartį pagrindines sutartis sudarytų 16 institucijų.

Konsultacija vykdyta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-691132.

 

Pirkimo vykdymo informacija
Informacija apie paskelbtą pirkimą

Pirkimas paskelbtas: 2019 m. gegužės 31 d.

 

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2019 m. liepos 2 d. 9 val. 00 min.

 

Prašymo paaiškinti pirkimo dokumentus pateikimo perkančiajai organizacijai terminas - ne vėliau kaip 8 kalendorinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 2019 m. birželio 24 d.

 

Skelbimas apie pirkimą: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2019-628495.

Sudarytos sutartys
Sudarytų sutarčių sąrašas
Palikti atsiliepimą
En