Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Teisinė ir administracinė informacija

Planai ir ataskaitos

Strateginiai veiklos planai
CPVA 2019-2021 m. strateginis veiklos planas
CPVA 2018-2020 m. strateginis veiklos planas
CPVA 2017-2019 m. strateginis veiklos planas
CPVA 2016-2018 m. strateginis veiklos planas
CPVA 2015-2017 m. strateginis veiklos planas

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2015– 2017 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir suplanuoti kaip optimaliai panaudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

2015–2017 m. strateginis veiklos planas taip pat leidžia: analizuoti ir vertinti CPVA kaip integruotą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės sistemos dalį bei kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią CPVA sudarančių struktūrinių padalinių veiklą; geriau suvokti CPVA strateginius tikslus, kryptingai planuoti ir vertinti agentūros veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Šiame 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane nurodoma CPVA misija, strateginiai tikslai, bei pateikiama informacija apie CPVA žmones ir finansinius išteklius, išskiriant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamą finansavimą atitinkamų agentūros veiklų vykdymui.

CPVA 2015-2017 m. strateginis veiklos planas

 

CPVA 2014-2016 m. strateginis veiklos planas

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2014– 2016 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir suplanuoti kaip optimaliai panaudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti.

2014–2016 m. strateginis veiklos planas taip pat leidžia: analizuoti ir vertinti CPVA kaip integruotą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės sistemos dalį bei kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią CPVA sudarančių struktūrinių padalinių veiklą; geriau suvokti CPVA strateginius tikslus, kryptingai planuoti ir vertinti agentūros veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Šiame 2014–2016 m. strateginiame veiklos plane nurodoma CPVA misija, strateginiai tikslai, bei pateikiama informacija apie CPVA žmones ir finansinius išteklius, išskiriant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamą finansavimą atitinkamų agentūros veiklų vykdymui.

CPVA 2014-2016 m. strateginis veiklos planas

CPVA 2013-2015 m. strateginis veiklos planas

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2013-2015 m. strateginis veiklos planas skirtas įvertinti ir numatyti bei suplanuoti kaip optimaliai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti bei užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti. 2013-2015 m. strateginis veiklos planas taip pat leidžia: analizuoti ir vertinti CPVA kaip integruotą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir valstybės sistemos dalį bei kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią pačią CPVA sudarančių struktūrinių padalinių veiklą; geriau suvokti CPVA strateginius tikslus, kryptingai planuoti ir vertinti agentūros veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 2013-2015 m. strateginiame veiklos plane pateikiama informacija apie visą CPVA veiklą, žmones ir finansinius išteklius, išskiriant Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skiriamą finansavimą atitinkamų CPVA veiklų vykdymui.

CPVA 2013-2015 m. strateginis veiklos planas

 

Veiklos ataskaitos
2017 m. CPVA veiklos ataskaita
2016 m. CPVA veiklos ataskaita
2015 m. CPVA veiklos ataskaita
2014 m. CPVA veiklos ataskaita
2013 m. CPVA veiklos ataskaita
2012 m. CPVA veiklos ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkiniai
2019 m. I-III ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I-III ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2018 m. I-II ketvirčių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. I-IV ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
2016 m. I-II ketvirčių tarpinių finansinių atskaitų rinkinys
2015 m. I-IV ketvirčių tarpinių finansinių atskaitų rinkinys
2015 m. I-III ketvirčių tarpinių finansinių atskaitų rinkinys
2015 m. I-II ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys
Darbo užmokestis
2019 m. CPVA darbuotojų darbo užmokesčio (neatskaičius mokesčių) vidurkiai

Administracinės paslaugos

CPVA administracinės paslaugos
Palikti atsiliepimą
En