Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Finansuojamos sritys

VSF sienos

VSF-SIENŲ priemonė padės Lietuvai siekti šių konkrečių tikslų: 

  • remti bendrą vizų politiką siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą;
  • remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą.
SuskleistiPlačiau

Europos Sąjunga pagal VSF-Sienos priemonę kompensuos Lietuvai negautus mokesčius už tranzito vizas ir papildomas išlaidas, patirtas įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 694/2003.

VSF-sienų priemonė finansuoja veiklas, kurios 2007–2013 m. buvo įgyvendinamos Išorės sienų fondo lėšomis. Veiklos, remiamos pagal VSF-policijos priemonę, iki 2014 m. buvo finansuojamos pagal šias programas: „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (ISEC) ir „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (CIPS)

VSF POLICIJA

VSF-policijos priemonė Lietuvoje  koncentruosis į šias sritis:

  • kova su prekyba narkotikais;
  • antikorupcinės priemonės;
  • kova su kibernetiniu nusikalstamumu;
  • Sąjungos politikos, susijusios su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įgyvendinimas;
  • valstybės saugumui kylančios rizikos ir krizių valdymas.
SuskleistiPlačiau

Europos Sąjungos biudžeto skiriama paramos dalis negali viršyti 75 proc. visų tinkamų finansuoti pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo programą įgyvendinamo projekto išlaidų.

Palikti atsiliepimą
En