Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Kokybės vadyba ir akreditacijos

2004

EDIS akreditacija

2004 m. Europos Komisija suteikė agentūrai EDIS (Extended Decentralised Implementation System – Išplėstinė decentralizuota įgyvendinimo sistema) akreditaciją, kuri patvirtina, kad CPVA valdymo ir kontrolės sistema atitinka EDIS reikalavimus. EDIS suteikia CPVA teisę be išankstinio derinimo su EK priimti sprendimus, susijusius su lėšų administravimu. Pagal EDIS reikalavimus agentūra sukūrė valdymo ir kontrolės sistemą, skirtą vykdyti Šengeno priemonę, Specialiąją Kaliningrado tranzito, Ignalinos ir kt. programas.

2009

Kokybės vadybos sertifikatai

Nuo 2009 m. agentūroje integruota kokybės užtikrinimo ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinius standartus ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) "Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" ir ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) "Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės". ISO sertifikatai suteikti CPVA teikiamoms programų ir projektų administravimo, tarptautinių projektų valdymo, konsultavimo ir mokymo paslaugoms.

2015

LEAN vadybos sistema

2015 m. CPVA pradėjo taikyti LEAN vadybos sistemos metodus veiklos efektyvumo gerinimui.

2018

PILLAR standartas

Europos Komisija, atlikusi Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos vertinimą dėl papildomo standarto (Pillar Assessment), pripažino, kad agentūra atitinka Europos Komisijos nustatytus 5 kriterijus ir gali tiesiogiai valdyti ES subsidijas. Iki šiol CPVA, dirbdama su Ignalinos programa, turėjo atitikti 4 kriterijus ir pirmąkart šį įvertinimą gavo 2010 metais. Norint vykdyti naujas veiklas – plėsti ES finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo programų įgyvendinimą – CPVA reikėjo gauti Europos Komisijos įvertinimą pagal 5 kriterijus.

Palikti atsiliepimą
En