Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kokybės vadyba ir akreditacijos

2004

EDIS akreditacija

2004 m. Europos Komisija suteikė agentūrai EDIS (Extended Decentralised Implementation System – Išplėstinė decentralizuota įgyvendinimo sistema) akreditaciją, kuri patvirtina, kad CPVA valdymo ir kontrolės sistema atitinka EDIS reikalavimus. EDIS suteikė CPVA teisę be išankstinio derinimo su EK priimti sprendimus, susijusius su lėšų administravimu. Pagal EDIS reikalavimus agentūra sukūrė valdymo ir kontrolės sistemą, skirtą vykdyti Šengeno priemonę, Specialiąją Kaliningrado tranzito, Ignalinos ir kt. programas.

2009

Kokybės vadybos sistema

Nuo 2009 m. gruodžio mėn. Agentūroje buvo sukurta ir veikė integruota kokybės užtikrinimo ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, sertifikuota pagal tarptautinius standartus ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015) „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" ir ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015) „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės". Nuo 2019 m. CPVA atsisakė ISO sertifikavimo, tačiau savo veikloje ir toliau vadovaujasi bei išlaiko pasiteisinusius ISO standartų principus. Mūsų kokybės vadybos sistemos pagrindas – nustatytos suinteresuotos šalys ir jų poreikiai, veiklos procesai ir jų šeimininkai. Nuolat tobulindami kokybės vadybos sistemą siekiame atitikti suinteresuotųjų šalių poreikius ir užtikrinti veiklos efektyvumą.

2015

LEAN vadybos sistema

2015 m. CPVA pradėjo taikyti LEAN vadybos sistemos metodus veiklos efektyvumo gerinimui.

2021

PILLAR standartas

Europos Komisija, atlikusi Centrinės projektų valdymo agentūros veiklos vertinimą dėl papildomo standarto (Pillar Assessment), pripažino, kad agentūra atitinka Europos Komisijos nustatytus 8 kriterijus ir gali tiesiogiai valdyti ES subsidijas. Iki šiol CPVA, dirbdama su Ignalinos programa ir įgyvendindama ES finansuojamas vystomojo bendradarbiavimo programas, turėjo atitikti 5 kriterijus, o pirmąkart šį įvertinimą gavo 2010 metais, Europos Komisijai atlikus vertinimą pagal 4 kriterijus.

Palikti atsiliepimą
En