Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Viešinimas

Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

Viešinant VSF lėšomis finansuojamą projektą, Jūs privalėsite naudoti šias viešinimo priemones:

 • įrengti informacinį stendą ir atminimo lentą arba nuolatinį aiškinamąjį stendą (privaloma, jei projektas atitinka nustatytas sąlygas);
 • ir įgyvendinti bent dvi informavimo ir viešinimo priemones (išskyrus Specialiosios tranzito schemos papildomų veiklos sąnaudų projektams, kuriems įgyvendinti pakanka pasirinkti vieną viešinimo priemonę), tokias kaip:
  • pranešimas spaudai;
  • informacija interneto svetainėje;
  • įrangos ir technikos žymėjimas;
  • renginiai: kursai, konferencijos, seminarai, mugės, parodos, kt.;
  • informaciniai leidiniai;
  • kitos projektų vykdytojų siūlomos priemonės.

Viešinimo priemonės bei jų kiekis turi būti pasirenkamos ir planuojamos atsižvelgiant į įgyvendinamo projekto mastą, pobūdį, tikslinę auditoriją.

Visose VSF lėšomis finansuojamų projektų informavimo ir viešinimo priemonėse turi būti informacija apie tai, kad projektas bendrai finansuojamas VSF lėšomis, taip pat naudojamas fondo logotipas.

Fondo viešinimu be projektų vykdytojų rūpinasi Vidaus reikalų ministerija (fondo viešinimas nacionaliniu lygiu) ir Centrinė projektų valdymo agentūra.

Jums bus naudinga:

Žilvinas Kačiuška

Komunikacijos skyrius

Komunikacijos skyriaus komunikacijos specialistas
El. paštas: z.kaciuska@cpva.lt
Telefonas: +370 682 65982

Palikti atsiliepimą
En