Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

CPVA rekomendacijos statybos darbų pakeitimams: kaip tinkamai įforminti ir ką svarbu įvertinti?

ES fondų investicijos 2014-2020 m.
Paskelbtas:
2021-05-10
Tipas:
Metodinės rekomendacijos
Rūšis:
Atmintinė

Įsibėgėjus 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamiems projektams, daugumoje jų šiuo metu intensyviai vyksta statybos darbai ir CPVA vis dažniau tenka vertinti situacijas, kai atliekami statybos rangos sutartyje numatytų darbų pakeitimai (atsisakoma atskiro darbo ar mažinamos darbų apimtys, vieni darbai keičiami kitais arba įtraukiami papildomi darbai). Pastebime, kad dažnu atveju CPVA pateikiami ne visi pakeitimų dokumentai, pakeitimai nėra suderinti su visais statybos darbų proceso dalyviais, nepagrindžiamos pakeitimo poreikį sąlygojusios aplinkybės, neaišku, kaip nustatyta pakeitimų vertė ir kokiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytu pagrindu atliekamas statybos rangos sutarties pakeitimas, todėl darbų pakeitimų vertinimas CPVA užtrunka.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti sklandesnį darbų pakeitimų ir su tuo susijusių išlaidų tinkamumo vertinimo procesą bei išvengti galimų pažeidimų, CPVA parengė rekomendacijas ką svarbu įvertinti projekto vykdytojui, prieš pritariant pakeitimui ir teikiant jį CPVA (1 schema) ir kaip tinkamai įforminti pakeitimą (2 schema). Pažymime, kad abejose schemose pateikiami žingsniai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir visi jie turi būti vertinami kompleksiškai. Rekomenduojame schemas naudoti kaip metodinę pagalbą kilus darbų pakeitimų poreikiui.

Apie santykio (K) skaičiuoklę

Atliekant statybos rangos darbų keitimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį, būtina apskaičiuoti pakeitimo piniginę vertę. Apskaičiuojant atsisakomų, keičiamų ir/ar naujų papildomų darbų kainas yra taikomi VPT patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos būdai, jei kitaip nenumatyta sutartyje. Vienas iš būdų (žemiausias prioritetine tvarka) yra darbų pagrįstų tiesioginių ir netiesioginių išlaidų įvertinimas. Šiuo būdu vertinant statybos produktus ir įrenginius bei mechanizmus reikia naudoti pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos santykį – jo reikšmę padauginant iš kainos, nustatytos pagal rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo numatytą kainą.

Siekiant padėti atlikti tokiu būdu apskaičiuoto pakeitimo kainos vertinimą ir kad toks apskaičiavimo vertinimas būtų kuo labiau visiems vienodai ir paprastai suprantamas, CPVA parengė šio santykio (K) skaičiuoklę atskiroje Excel failo lentelėje. Skaičiuoklė, kaip pagalbinis įrankis, turėtų pagelbėti paskaičiuojant kontrolinę sumą (esančia žaliuose laukeliuose) pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos algoritmą.

Skaičiuoklėje, vartotojų patogumui, didžioji dalis laukelių yra užrakinti (kad nenusimuštų formulės ir paaiškinantis tekstas), o duomenis įvesti reiktų tik į melsvoje ir pilkose zonose esančius laukelius. Skaičiuoklės darbas vertinant, ar keičiamų darbų išlaidos yra pagrįstos (lyginant rezultatą – kontrolinę sumą – su keičiamų darbų kainos paskaičiavimais), yra siejamas su pakeitimo įforminimo nuostatomis, kad (i) jeigu susitariama dėl daugiau kaip vieno pakeitimo, kiekvienas pakeitimas (išreikštas pakeistu projekto sprendiniu) su savo verte turi būti įkainotas atskirai, ir (ii) naudojamų sąmatų forma – lokalinė sąmata su priskaitymais vienetiniam įkainiui.

Rekomenduojame santykio (K) skaičiuoklę naudoti kaip metodinę pagalbą kilus darbų pakeitimų poreikiui ir vertinant keičiamų darbų kainos apskaičiavimo pagrįstumą.

Palikti atsiliepimą
En