Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Savivaldybių projektų, kuriems finansuoti savivaldybės planuoja skolintis lėšų 2020 m., atranka

Atrankos būdas

Projektų atranka

Savivaldybių projektų, kuriems finansuoti savivaldybė planuoja skolintis lėšų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2020 m. kovo  18 d. įsakymu Nr. 1K-69 „Dėl 2020 metų projektų atrankos“ patvirtinto 2020 metų projektų atrankos tvarkos aprašo nuostatas.

Remiamos veiklos

Projektais turi būti prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos.

Galimi pareiškėjai

  • Savivaldybė gali teikti atrankai projektus, kurių išlaidos nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų pažeidimų tyrimo metu;
  • Bendra savivaldybės pateiktiems atrankai projektams įgyvendinti planuojama skolintis lėšų suma turi būti mažesnė negu Biudžeto rodiklių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti skolinimosi limitai arba lygi jiems;
  • Tas pats projektas atrankai teikiamas vieną kartą;
  • Kartu su paraiška savivaldybė pateikia patvirtintus vidutinio laikotarpio (ketverių metų laikotarpio, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma, duomenys) biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitus rodiklius pagal Aprašo 2 priede nustatytą formą;
  • Tuo atveju, jeigu projektas įgyvendinamas 2 ar daugiau savivaldybių, visos savivaldybės bendru sutarimu paskiria koordinuojančią savivaldybę, kuri atstovauja visoms savivaldybėms projekto įgyvendinimo klausimais. Kartu su paraiška pateikiamas ir savivaldybių susitarimas, kuriame nustatytos jų tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą.

Paraiškų pateikimo būdas

Savivaldybė, norėdama finansuoti planuojamą įgyvendinti arba jau įgyvendinamą (bet dar neužbaigtą) projektą iš pasiskolintų lėšų pagal Biudžeto rodiklių įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktą, iki 2020 m. balandžio 30 d. 17.00 val. pateikia viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai paraišką (projekto aprašymą pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą) su priedais  el. pašto adresu  [email protected].

Paraiškos, gautos po nustatyto termino, nevertinamos.

Kontaktai

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Lietuvos ir tarptautinių investicijų departamento Finansų skyriaus vyresnioji finansininkė

Inga Trepšienė

tel. 8 5 274 8721, 8 658 20070

el. p. i.trepsiene@cpva.lt.

Palikti atsiliepimą
En